hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » GENERAL
 TOPIC: Tâm Hồn Cao Thượng (bị kiểm duyệt in sai bản dịch) / Edmond de Amicis. Dịch giả Hà Mai Anh [TO BOTTOM] 
 


AsWhistler
date: 09-23-21
time: 09:27:30
total posts: 13

Bản Tâm Hồn Cao Thượng của VM upload lên không phải bản chính của dịch giả
Hà Mai Anh, mặc dù là đề tên ông. Nhà nước CS đã đổi rất nhiều danh từ ông sử
dụng
https://m.facebook.com/nt/screen/?params=%7B%22note_id%22%3A357146632198997%7D&path=%2Fnotes%2Fnote%2F&refsrc=deprecated&_rdr

Xin VM để thêm vào bản bị kiểm duyệt sai với bản dịch chịnh Tốt hơn hết là bỏ đi
vì độc giả phải đọc bản nguyên thụy Nếu VM có thể tìm nguyên bản của ông mà
upload lên thì thật tuyệt vời. Tôi muốn cho tụi nhỏ đọc mà không thể cho tụi nó đọc
tiếng việt kiểu này được

Ðảo Xác-đe của HMA dịch đảo Sarde thì họ sửa là Xarđênha.
-Thay từ “nhân dân” bằng “dân-sự” (trang 226).
-Thay từ “tương tàn” bằng “thương tâm” (tr. 225).
-Sửa từ “chung sống” bằng “sống chung” (tr. 100).
-Thay từ “bác sĩ” bằng “quan thầy thuốc nhà binh” - sửa từ “thân ái” bằng “thân
thuộc” - thay từ “Thưa Ðại-úy” bằng “Bẩm Ðại-úy” (tr. 99).
-Thay câu “Thưa Ðại úy, xin Ðại úy hãy tin vào em” thành “Bẩm Ðại úy, xin Ngài
hãy tin vào con” (tr. 96).
-Sửa từ “vòng bán nguyệt” thành “vòng cung bao vây” - sửa từ “Em đánh trống”
bằng “Thằng đánh trống” (tr. 95).
-Tất cả các chữ Em trong bản dịch HMA bị đổi thành Thằng, Mày, Nó, Con (tr. 94-
99).
view AsWhistler's profileview AsWhistler's posts
 date: 09-23-21
time: 21:24:38
total posts: 701

vm đã upload nguyên bản của dịch giả Hà Mai Anh :

https://vietmessenger.com/books/?title=tam hon cao thuong

Cám ơn bạn AsWhistler
view Ω's profileview Ω's posts
 


AsWhistler
date: 09-30-21
time: 04:52:39
total posts: 13

Cảm ơn VM đã nhanh chóng upload lên nguyên bản
Nhưng bản download xuống máy khác với bản đọc trên trang web.
Xin VM có thể kiểm lại
Trân trọng cám ơn
view AsWhistler's profileview AsWhistler's posts
 


AsWhistler
date: 10-01-21
time: 05:04:45
total posts: 13

Nhưng bản download xuống máy khác với bản đọc trên trang web.
Xin VM có thể kiểm lại

cám ơn
view AsWhistler's profileview AsWhistler's posts
 date: 10-01-21
time: 08:14:25
total posts: 701

@AsWhistler

Nếu bấm vào PDF icon bạn vẫn thấy bản củ, bạn cần clear browser cache
view Ω's profileview Ω's posts
 


AsWhistler
date: 10-04-21
time: 05:12:36
total posts: 13

Tôi không tải PDF mà tải ebook
Tôi đã kiểm tra PDF => OK
Ebook => KO, nếu không có ebook với bản gốc, thì tôi có đề nghị, tối thiểu là quý ban
chấp hành của VM nên cảnh giác độc gải là đây là bản được chính quyền đương thời
(Đảng CSVN) sủa chữa từ ngữ. Tốt hơn hết là không đưa lên mạng của VM những
cuốn sách mà chính quyền tự sủa đổi bút pháp hay tư tưởng của tác giả

[BACK TO TOP]view AsWhistler's profileview AsWhistler's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm