hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » GENERAL
 TOPIC: Không thể tải epub xuống[TO BOTTOM] 
 

letaith
date: 08-28-17
time: 11:08:00
total posts: 3

Tôi là thành viên mới của VM. Xin cám ơn khối lượng đồ sộ sách mà VM thực hiện
cho mọi ngươi.
Tôi muốn lấy xuống một số sách PDF và Epub. Với PDF thì được nhưng với Epub thì
không đươc.
Vậy xin hướng dẫn để lấy được Epub. Xin cám ơn VM.
view letaith's profileview letaith's posts
 date: 08-29-17
time: 12:38:49
total posts: 700

Chào letaith,

Click vào epub icon để download epub file.

Nếu không thấy epub icon thì ebook không có epub file.
view Ω's profileview Ω's posts
 

letaith
date: 09-14-17
time: 10:48:09
total posts: 3

Thưa vâng, tôi đã làm theo hướng dẫn và cũng download được icon của words,
nhưng khi open file thì vẫn không đươc. Xin vui lòng hướng dẫn tiệp Xin cám ợn
view letaith's profileview letaith's posts
 date: 09-14-17
time: 16:20:15
total posts: 700

Trước khi mở (open) EPUB file, letaith phải có chương trình mở EPUB

Nếu letaith dùng Firefox browser thì có thể download EPUBReader Addon ở đây :
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/epubreader/

Nếu letaith dùng Chrome thì download Simple Epub Reader ở đây :
https://chrome.google.com/webstore/detail/simple-epub-reader/ojhbgcchcbdjdenibfmjofobklkkhofc?hl=en
view Ω's profileview Ω's posts
 

letaith
date: 09-29-17
time: 22:20:37
total posts: 3

Xin cám ơn sự chỉ dẫn của quí vi.
[BACK TO TOP]view letaith's profileview letaith's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm