hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » GENERAL
 TOPIC: Thắc măc ! ?[TO BOTTOM] 
 


halflife
date: 06-19-08
time: 23:14:47
total posts: 695

Hmm. trền thế giới người ta kêu tên nước mình là ViệtNam không ai dám đồi tên của nước minh hêt. Sao tiếng Việt lại kêu người ta khác, thí dụ Portugal=Bồ đào nhà ...nghe fà con bàn tán Soccer mình phải đi mò tự điển coi là nước nảo thiệt là phiền . con nít ở đây đi học tiếng Việt về hỏi, chả biết trả lời ra sao. World map không có tên Thổ, Bồ đào nha, Ba tư, mễ tây cơ ?!*&# etc...That is cazy and stupid ! what if they call Vietnam is some kind of sht name, hell know who and what we are.. hmm that is very sad! our 3th generation kids are confusing..why?
view halflife's profileview halflife's postsview halflife's photo
 


mailfish
date: 06-21-08
time: 02:46:19
total posts: 1961

hahaha HL... why ? why ? chán nhất là mấy cha dịch giả ở VN đổi tên người ta ra tiếng việt, thí dụ Carmelita Montiel đổi thành Cặcmêlita Môngtiên hahahahạ.. mấy cha dịch giả này còn có tật .... "chú thích" nữa, sách nguyên văn không có 1 lời chú thích vô tay mấy cha này lòi ra 50-60 câu chú thích, không đáng chú thích cũng mang ra chú thích, chú thích đầy sách, mà chú thích sai bét nữa mới chán chứ , dịch sách dở ẹt mà ở VN cũng bằy đặt cho giải thưởng văn hội VN.....

chán thiệt, thôi đi .... đọc sách
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


halflife
date: 06-22-08
time: 23:13:50
total posts: 695

Ah..có người đồng tình hiểu ý HL nói gì haha..không biết nếu mí người ngọai quốc đổi tên mí cha dịch giả đó là gì đó. Không biết mí thầy đó có chịu không há ...nếu chịu HL sẽ đi bằng đầu đó haha..ủa Fish đi đọc sach? không phải của mí thầy đồ đó chứ!
view halflife's profileview halflife's postsview halflife's photo
 


mailfish
date: 06-25-08
time: 03:30:38
total posts: 1961

fish có bít chử nho đâu mà đọc sách của mí thầy đồ, fish đọc sách ... có hình heh heh

HL khỏe hông man ?
[BACK TO TOP]view mailfish's profileview mailfish's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm