hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » GENERAL
 TOPIC: Tết đến rồi ![TO BOTTOM] 
 


bichngan
date: 01-13-06
time: 07:53:21
total posts: 321

Tết vn sắp tới rồi có ai làm gì để đón năm mới không ? Nếu là vm member, ngư�?i nh�? có được ngưòi lớn lì xì không há ? TS , DK & ser chắc có lẽ old nhất gùi, chuẩn bị từ từ đi há , N sẽ mần tuổi hết 3 ngư�?i để lấy bao thư đ�? à
view bichngan's profileview bichngan's posts
 


Rainman
date: 01-15-06
time: 07:55:52
total posts: 253

Bao đ�? thì ko có, cóc cóc cóc đầu con ong 3 cái coi như lì xì hen

dzoooooooo
view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 


mailfish
date: 01-15-06
time: 08:56:00
total posts: 1961

yah lão RM tái xuất giang hồ, dạo này làm ăn sao man ? lên yahoo cho fish h�?i thăm dợ con

BN nè, tết VN lì xì ti�?n VN há
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


bichngan
date: 01-30-06
time: 05:33:16
total posts: 321

Sao mà 2k violent quá dạ kìa, red envelope của em đâu, ti�?n vn cũng đ.c ser, N save đó mai mốt v�? vn xài kh�?i xin mom
view bichngan's profileview bichngan's posts
 


ThườngSơn
date: 01-30-06
time: 08:02:43
total posts: 1887Thư�?ng Sơn lì xì Bich Ngân nhiêu đây xài đ�? nha
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


bichngan
date: 02-01-06
time: 07:23:15
total posts: 321

TS lixì chỉ có thể nhìn thôi có làm gì đ.c đâu
view bichngan's profileview bichngan's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm