hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » GENERAL
 TOPIC: help me translate this[TO BOTTOM] 
 


fall4u
date: 11-03-04
time: 18:51:33
total posts: 114

Chào
Cần giúp đỡ dịch chũ này o trong giấy khai sanh.

translate "Trích Lục Bộ Khai Sanh" into English please

Cám ơn

view fall4u's profileview fall4u's postsview fall4u's photo
 


halflife
date: 11-04-04
time: 20:54:43
total posts: 695

Trích Lục Bộ Khai Sanh = injected six dose told contraction....
Just kiđing hehe. Mí chữ đó khó hiểu thiệt á
view halflife's profileview halflife's postsview halflife's photo
 

trai_VN
date: 05-13-06
time: 21:31:17
total posts: 0

it enlish write again part of paper birth - look in ditonary
view trai_VN's profileview trai_VN's posts
 


thanh684040
date: 07-21-10
time: 06:27:41
total posts: 4

cưng vô trang này thì cưng sẻ dịch được
http://translate.google.com
view thanh684040's profileview thanh684040's posts
 

hoangduocsu
date: 08-17-10
time: 22:19:10
total posts: 2

Hi all, HdS. tui thử dịch như sau: Trích lục bộ khai-sinh ...= Abtract Birth certificate..or
Birthcertificate affidavid...hehhe... hi chào làm quen với quý ban.
view hoangduocsu's profileview hoangduocsu's postsview hoangduocsu's photo
 


monk with stick
date: 08-18-10
time: 02:25:13
total posts: 40

Chào hoangduocsu xin cho monk dẫn Hoàng Dung đi chơi chút
view monk with stick's profileview monk with stick's posts
 

vietnguyen2010
date: 08-18-10
time: 06:43:35
total posts: 3

try this:

Extract From The Birth Register


view vietnguyen2010's profileview vietnguyen2010's posts
 date: 08-22-10
time: 12:19:45
total posts: 700

hahaha that's funny...... try âm dương thần chưởng
[BACK TO TOP]view Ω's profileview Ω's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm