hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » GENERAL
 TOPIC: câu hỏi hay![TO BOTTOM] 
 


Hàn_Ni
date: 03-18-02
time: 16:17:25
total posts: 55

Bộ phận quan trọng thứ nhì là trái tim đó aròm à ... nếu mà nó ngừng đập thì cho dù bộ phận nào có quan trọng đi chăng nữa cũng không sống được ... bởi vì nó "receives blood from the veins and pumps it thru the artieries to oxygenate the blood..."
view Hàn_Ni's profileview Hàn_Ni's posts
 


quaykhongpha
date: 03-18-02
time: 19:22:55
total posts: 149

cái nào cũng quan trọng hết ...Đức Chúa Trời tạo ra con nguời ..có đa6ỳ dủ ...ch ithể ..bộ phận ...hổ trợ cho nhau ...không htể nào thiếu ruột , hay lá gan , or lá phổi ...cho nên ...my answer is cái nà ocũng quan trọng và cần đuợc chăm sóc tốt ...
view quaykhongpha's profileview quaykhongpha's posts
 


chú tiểu
date: 03-19-02
time: 13:28:15
total posts: 96

còn bao tử thì sao ? đừng quên bao tử nhé... không có gì trong bao tử làm sao mà sống nổi hí hí hí
view chú tiểu's profileview chú tiểu's postsview chú tiểu's photo
 


BabiPig
date: 03-19-02
time: 15:54:45
total posts: 601

the heart and the blood circulation
view BabiPig's profileview BabiPig's posts
 


pityoldman
date: 04-19-02
time: 08:29:38
total posts: 3

Co cai khong can thiet van song, nhu ruot thu+a` day thoi, cat di ro van song, khong co rang van song, ko co tay, chan van song, cu loa bo dan thi se thay cai gi quan trong

view pityoldman's profileview pityoldman's posts
 


pityoldman
date: 04-19-02
time: 08:39:08
total posts: 3

All circulation processes are necessary

view pityoldman's profileview pityoldman's posts
 


mailfish
date: 04-19-02
time: 12:56:28
total posts: 1961

welcome to viet messenger pityoldman, sao ID nghe buồn thế

with a circulatory system a man still dies without the "will" to live pityoldman à...
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


HCẩmAnh
date: 06-25-02
time: 14:32:56
total posts: 125

mỗi con người trên trái đất này đều quan trọng, và cái quan trọng đó được hình thành bằng những bộ phận quan trọng khác . Không có bộ phần nào là không quan trọng cả và không có bộ phận nào là không cần thiết .
-diễn văn kết thuc..... vỗ tay!.
view HCẩmAnh's profileview HCẩmAnh's posts
 

hamvui1
date: 06-25-02
time: 19:57:53
total posts: 3

Huè vốn
view hamvui1's profileview hamvui1's posts
 


HCẩmAnh
date: 06-26-02
time: 14:38:27
total posts: 125

không vỗ tay mà ngồi đó nói tầm bậy tầm bạ gì đó hả ?
view HCẩmAnh's profileview HCẩmAnh's posts
 


Halflife
date: 06-26-02
time: 14:46:42
total posts: 695

HcấmAnh nói cũng dung..mà HL thăc măc bô phân vũ của dàn ông có cần thiêt hông á ...chả thay có lỏi gì cả
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


HCẩmAnh
date: 06-26-02
time: 19:46:33
total posts: 125

bộ phận vũ đàn ông là bộ phận nào? Sao HCA chưa bao giờ nghe nói đến hết à. HL show cho HCA coi coi... có gì HCA nói cho nghe...... khà khà.
view HCẩmAnh's profileview HCẩmAnh's posts
 


HCẩmAnh
date: 06-26-02
time: 19:47:18
total posts: 125

by the way.... tên của tui là HCẩmAnh, not HCấmAnh
view HCẩmAnh's profileview HCẩmAnh's posts
 


mailfish
date: 06-26-02
time: 22:51:57
total posts: 1961

hehe lần này chắc HL chít rùi, uống dzô 2 ly lấy can đảm để show bộ phận đàn ông cho HCẩmAnh coi khì khì
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


ThườngSơn
date: 06-27-02
time: 07:48:51
total posts: 1886

Mailfish
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm