hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » GENERAL
 TOPIC: VM Vacation[TO BOTTOM] 
 


babipig
date: 03-08-03
time: 12:07:43
total posts: 601

Final time is coming soon, which is next week and my uncle's wedding nữa, Babi sẽ be away from chua VM for a month hihihihii

Fish are you going to join my uncle's wedding too ?
view babipig's profileview babipig's posts
 date: 03-08-03
time: 21:47:30
total posts: 693

babi học thì học nhưng nhớ mỗi ngày dzô wét sân chùa á nhen hì hì

good luck on your final babi con pig nhỏ xíu
view Ω's profileview Ω's posts
 


babipig
date: 03-10-03
time: 20:55:25
total posts: 601

anh VSG,, when Babi get married and have a wedding, babi will send you an invatation card okie heheheeh

how are you bro
view babipig's profileview babipig's posts
 


babipig
date: 03-10-03
time: 20:57:41
total posts: 601

Babi có final next week hic hic hic , and i am not ready yet hic hic hic hihi

Thanks ser lar, however, Babi is so busy hong có time quét sân à, thôi thì ser hire someone else to quét đi, and pay them good okie, đừng có pay minimum wage la okie rồi h..troi oi, tháy poor Babi chúa, quét sân hoài ma minimum wage cung hong có nũa


view babipig's profileview babipig's posts
 


mailfish
date: 03-12-03
time: 17:25:00
total posts: 1961

trời vm tự nghèo như thế này sao trả tiền wét chùa cho babi được lar hehe, hay là khi babi wét chùa xong mang cái lon ra chợ xin tiền cho vm há lar lar hehehe
view mailfish's profileview mailfish's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm