hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » RIDDLES - BRAIN TEASERS
 TOPIC: Cái gì đây ?[TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 04-26-03
time: 03:00:44
total posts: 1886Hiiihihih Các bạn mến, chúng ta hãy cùng nhau đoán về bức tranh này và nói lên kết luận của mình nhe (Thường Sơn dùng chữ kết luận ở đây hổng biết là có đúng hay không, mong các bạn tha thứ

Thường Sơn nói trước :

Vòng tay học trò !
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 date: 04-26-03
time: 04:45:42
total posts: 693

Vòng tay con sâu nghiện thuốc
view Ω's profileview Ω's posts
 


ThườngSơn
date: 04-26-03
time: 05:18:48
total posts: 1886

Mại dzô !! Mại dzô !! Bà con ơi ... Sao hôm nay am nầy vắng khách quá dzị ?? Mại dzô mại dzô !!
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


bichngan
date: 04-26-03
time: 16:15:17
total posts: 321

Ai mà vẽ đẹp dạ TS, N đoán hỗng ga, đoán được có 1 bàn tay học trò hà còn cái bàn tay kìa sao giống cầm ống chích hơn bút bi đo nha
view bichngan's profileview bichngan's posts
 


ThườngSơn
date: 04-26-03
time: 23:26:57
total posts: 1886

Hãy yêu nhau trong vòng tay này
[BACK TO TOP]view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm