hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Nghe thấy không...
 


con cò
date: 01-11-02
time: 20:26:45
total posts: 86

Hai vợ chồng trẻ nọ đi tham quan một trang trại, người chủ trại giới thiệu một con gà trống rất đẹp mã và nói:

- Từ sáng giờ nó đã đạp mái 10 lần rồi đó!

Người vợ quay sang chồng, hỏi giọng miệt thị:

- Nghe thấy không?

Anh này liền kéo vợ lại chỗ ông chủ trại gà và hỏi:

- Nó làm được việc ấy với một hay 10 con máỉ

- Dĩ nhiên là 10 con mái rồi!

Người chồng quay sang vợ nói:

- Nghe thấy không?

view con cò's profileview con cò's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm