hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Thiếu nợ dzai ...[TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 06-09-02
time: 02:48:20
total posts: 1886

Có một lão hà tiện đến mức không còn từ nào đễ diển tả nổi sự hà tiện của lão .
Lão có 3 người con trai .
Một hôm biết mình không còn sống bao lâu nữa, lão gọi người con trai lớn vô hỏi :

- Khi cha chết rồi con làm đám ra sao?
Người con trai lớn vốn hiếu thảo nói :
- Khi Cha chết rồi, con cho rước nhiều Sư đến tụng kinh cho Cha, mua quan tài thật tốt, mời hết bà con và hàng xóm đến cùng chia buồn với gia đình mình ...
Người con chưa dứt lời thì lão thét lên :
- Cút, cút ngay. Mi không phải là con ta, đồ phung phí . Hảy gọi thằng hai vô đây tao biểu .
Khi người con thứ hai vào đến, lão cũng hỏi lại câu trên, người con đáp :
- Khi Cha chết rồi con lấy chiếc chiếu cũ sau hè quấn xác Cha lại đem ra vườn sau chôn và trồng lên đó nhiều cây ăn trái, xác của Cha sẽ thành phân bón thật tốt .
- Ừ, con nói nghe được được đó, con gọi thằng Út vô Cha biểu .
Khi cậu Út vào, lão lại hỏi câu hỏi như cũ, cậu Út thong thả nói :
- Khi Cha chết rồi, con mài con dao phay cho thật bén ...
- Chi vậy con ?
- Con xẻ thịt Cha ra chia cho hàng xóm mổi người vài ký đễ lấy tiền sinh lợi ạ .
- Ôi, mi mới thật là con của Cha, chỉ có thế Cha mới yên tâm nhắm mắt . Lão thiêm thiếp một chút với vẻ an tâm với số mệnh, bổng lão la lên :
- Con nầy, có chia thịt của Cha cho ai thì chia, nhưng nhớ đừng chia cho lão Thường Sơn đầu xóm nhe .
- Sao vậy Cha ?
- Hắn thiếu nợ dzaiiiii lắm .
Nói xong lão đứt bóng .
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


TriÂm
date: 06-09-02
time: 17:59:22
total posts: 651

thật là tội nghiệp cho người con Út của ông đó ! Không biết rồi đến lượt cậu ấy chết thì thân xác sẽ ra sao ???

Ủa mà TS thiếu nợ của lão đó hở
view TriÂm's profileview TriÂm's postsview TriÂm's photo
 


Rainman
date: 06-10-02
time: 01:49:11
total posts: 253

khà khà
view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 


ThườngSơn
date: 06-10-02
time: 08:27:25
total posts: 1886

Tri Âm ơi, chuyện của người con Út của lão tới đâu thì tính tới đó, có điều biết ý Cha là cậu Út số dzách đó

Thường Sơn không có mắc nợ lão, nhưng hổng hiểu sao lão lại biết rành Thường Sơn vậy nữa
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


mailfish
date: 06-10-02
time: 08:32:20
total posts: 1961

haha Thường Sơn làm gì mà nợ lão, Thường Sơn chỉ có 1 đống nợ tình với mí em thôi nên mới chẩu lên núi trốn với bầy khỉ, coi chừng mí em khỉ mê luôn á Thường Sơn, số đào hoa hỗng trốn được đâu á khì khì
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


ThườngSơn
date: 06-10-02
time: 09:07:08
total posts: 1886

Mailfish nói cũng đúng, Thường Sơn không nợ lão, còn nợ tình Fish chờ Thường Sơn về núi xin keo thử coi chừng nào Thường Sơn ... mắc nợ đây, sẽ cho Fish biết sau
Mấy em khỉ mê Thường Sơn lâu rồi, giờ Fish mới biết sao ?? Có muốn em nào không, theo Thường Sơn lên núi đi, gả cho vài con đem về hát sơn đông hihihiihihi
[BACK TO TOP]view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm