hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Lở iu rồi
 


®
date: 04-16-02
time: 18:41:26
total posts: 97

Con rể tương lai đến nhà bố vợ để “đặt vấn đề” chính thức. Ông bố khề khà hỏi:

- Thế anh đã gặp mẹ vợ tương lai của anh chưa?

- Dạ thưa bố, con gặp rồi ạ.

- Thế anh thấy thế nào?

- Thưa bố, con nói thế này không biết bố có tin con không, nhưng quả thực con vẫn thích con gái bố hơn.

VNex
view ®'s profileview ®'s postsview ®'s photo
 


virginity
date: 04-19-02
time: 00:03:43
total posts: 94but when the couple reach the altar the make a vow, then the bridegroom changed his mind..
view virginity's profileview virginity's postsview virginity's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm