hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: women are really smart[TO BOTTOM] 
 date: 03-14-10
time: 17:04:47
total posts: 693

A Woman was out golfing one day when she hit the ball into the woods.

She went into the woods to look for it and found a frog in a trap.

The frog said to her, "If you release me from this trap, I will grant you three wishes."

The woman freed the frog, and the frog said, "Thank you, but I failed to mention that there was a condition to your wishes. Whatever you wish for, your husband will get times ten!"

The woman said, "That's okay."

For her first wish, she wanted to be the most beautiful woman in the world.

The frog warned her, "You do realize that this wish will also make your husband the most handsome man in the world, an Adonis whom women will flock to".

The woman replied, "That's okay, because I will be the most beautiful woman and he will have eyes only for me."

So, KAZAM-she's the most beautiful woman in the world!

For her second wish, she wanted to be the richest woman in the world.

The frog said, "That will make your husband the richest man in the world. And he will be ten times richer than you."

The woman said, "That's okay, because what's mine is his and what's his is mine."

So, KAZAM-she's the richest woman in the world!

The frog then inquired about her third wish, and she answered, "I'd like a mild heart attack."

Moral of the story: Women are clever. Don't mess with them.

Attention female readers: This is the end of the joke for you. Stop here and continue feeling good.

Male readers : Please scroll down.

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

The man had a heart attack ten times MILDER than his wife ..

Moral of the story: Women are really dumb but think they're really smart.

Let them continue to think that way and just enjoy the show

PS: If you are a woman and are still reading this; it only goes to show that women never listen!!!


view Ω's profileview Ω's posts
 


bichngan
date: 03-28-10
time: 16:33:55
total posts: 321

She should not release the frog cz íts a male frog
view bichngan's profileview bichngan's posts
 date: 03-28-10
time: 17:49:10
total posts: 693

Oh yeah that reminds me. Women are also ... EVIIIIIIIL~~~ hihihi

Welcome back bichngan!

What happened to the bee ?
view Ω's profileview Ω's posts
 


bichngan
date: 03-30-10
time: 10:49:13
total posts: 321

kg làm con bee đi chích ngta nữa theo phụ chú tiểu quét lá đa mà ser đâu có tha .
view bichngan's profileview bichngan's posts
 date: 04-01-10
time: 18:08:50
total posts: 693

chú tiểu bỏ chùa theo gái gùi, BN ở lại quét nghen
view Ω's profileview Ω's posts
 


bichngan
date: 04-02-10
time: 17:59:54
total posts: 321

Đi là kg quay lại nhé, N sẽ biến sân chùa thành vườn chôm chôm và sầu riêng, chú tiểu đừng hòng mà khóc lóc xin về
view bichngan's profileview bichngan's posts
 


chú tiểu
date: 04-06-10
time: 06:04:25
total posts: 96

tối chú tiểu về leo tường ăn trộn sầu giêng của BN hihihihi
view chú tiểu's profileview chú tiểu's postsview chú tiểu's photo
 


bichngan
date: 04-14-10
time: 11:39:05
total posts: 321

chutiểu theo mùi sầu riêng mà về chùa đó hả, nhớ mang nón bảo hiểm nghen, sầu riêng thường rụng vào ban đêm đó vái trơi.. bụppppp
view bichngan's profileview bichngan's posts
 


chú tiểu
date: 04-15-10
time: 03:15:19
total posts: 96don't wớ ri BN, ban đêm chú tiểu trở thành ... trained ninja hè hè
view chú tiểu's profileview chú tiểu's postsview chú tiểu's photo
 


bichngan
date: 04-17-10
time: 07:19:48
total posts: 321

có khi nào ninja vì kg dám mang tiếng ghét động vật mà bị bầy chó cưng cúa N cắn rách quần khoe mông kg ta
view bichngan's profileview bichngan's posts
 


chú tiểu
date: 04-18-10
time: 13:01:48
total posts: 96bầy chó hả? nghĩa là 1 con + 1 con + 1 con nửa + nhiều con hả? dử nhỉ? nếu BN muốn checkout mông ninja thì cứ nói thẳng, đâu có cần hăm dọa nè hihihi .... don't ask me how i can smile through my ninja mask, it's part of my secret ninja training ..... dzzzzzọt!!
view chú tiểu's profileview chú tiểu's postsview chú tiểu's photo
 


bichngan
date: 04-23-10
time: 22:39:16
total posts: 321

đi tan đi chutieu ui, không biết chỗ khác sao mà có 2 đớm trắng hơn ớ mông kìa
view bichngan's profileview bichngan's posts
 


chú tiểu
date: 05-10-10
time: 09:55:05
total posts: 96

cái đó là ánh trăng ngày rằm chiếu vào cái mông tròn trịa của chú tiểu hihihi... BN thiệt là người không biết ngắm mông hihihi
view chú tiểu's profileview chú tiểu's postsview chú tiểu's photo
 

Net2zone
date: 05-10-10
time: 21:29:08
total posts: 5

Zời ỏi Chu tiểu! Người ta warning vậy mà không hiểu huh BN nổi tiếng ăn Xầu ziêng bỏ vỏ, coi chừng Xầu ziêng dính trên Mông đó hahaha
view Net2zone's profileview Net2zone's posts
 


chú tiểu
date: 05-13-10
time: 13:33:12
total posts: 96

hhihihi net2zone... mông chú tiểu coi mịn dậy chứ cứng như sắt á nhưng net2zone đừng lo... có gì chú tiểu trốn sau lưng net2 zone mà hihihi
view chú tiểu's profileview chú tiểu's postsview chú tiểu's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm