hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Tai nạn bất ngờ
 


ngovuong
date: 03-15-07
time: 17:00:19
total posts: 22

< pic not approved >
Cô em diễn viên HK này đang tham dự một buổi lễ quảng cáo phim...Bị "tai nạn" nhưng cô em vẫn cười tươi như hoa?!
Chắc cô em muốn khoe hàng herhrhrhr
view ngovuong's profileview ngovuong's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm