hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Bùn qué ![TO BOTTOM] 
 


mailfish
date: 05-25-05
time: 06:47:06
total posts: 1961

hahah fish có bước chân dô lú lần nào đâu mà có hình ha Thường Sơn có thì post bong bóng cho anh em coi thử ihihihi còn fish thì .... hông thích dú dả hihihih .... mí ả vn bên cali bi giờ bày đặt bơm dú, đít thì xẹp lép, chân đi dày cao 7-8 phân...chán thiệt há Thường Sơn
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


Babipig
date: 05-25-05
time: 08:45:59
total posts: 601

Trời Fish nhõ xíu ... Nói chưa đi qua lần nào, sao mà know it so well vãy thiệt là hard to believe đó nhe

TS. Babi có đi qua "lú"
view Babipig's profileview Babipig's posts
 


ThườngSơn
date: 05-25-05
time: 10:21:54
total posts: 1886

Vậy Babi kể cho Thường Sơn nghe coi có gì đặc biệt mà Fish nói đủ điều hết vậy ? Fish nói sơ sơ như vậy thì đủ biết Fish đóng đô ở đó lâu lắm gùi hahahah dấu đầu lòi cái đuôi cá "xấu" ra gùi hahahhah
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


Babipig
date: 05-27-05
time: 11:52:17
total posts: 601

TS, Babi hông biết kẽ cho nghe đâu, TS ask Fish đi, however, khõi can ask, whatever he stated in previous about "lú" thì là vây đó hihihihi
view Babipig's profileview Babipig's posts
 


ThườngSơn
date: 05-28-05
time: 04:38:22
total posts: 1886

Babi đã không chịu kễ mà nói chuyên về Fish làm gì ? Anyways Babi hay Fish nói rõ vụ "lú" cho Thường Sơn nghe coi có hấp dẩn hay không đễ lần sau có dịp Thường Sơn ghé thử xem sao
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


Babipig
date: 06-02-05
time: 15:48:38
total posts: 601

TS, Babi có đi qua một làn lú, but đi chung vói máy người ban, cho nen chã observed được gì hết, kêu Fish kẽ cho TS nghe đi, Fish kẽ hay hơn đó
view Babipig's profileview Babipig's posts
 


mailfish
date: 06-02-05
time: 19:36:29
total posts: 1961

trùi wui có mí cái dú dả bắt kể hoài có gì khác hay hơn không ? hihihi
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


ThườngSơn
date: 06-03-05
time: 03:42:34
total posts: 1886

Fishhhhhhhhhhhhh!! Giả kể nghe mới dzui chứ, đồ thiệt thì mấy cô biết rành rồi ... chỉ có một mình Thường Sơn ... tại vì ở trên núi cao xa xôi muôn dặm nên chưa biết mà thôi
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


ThườngSơn
date: 09-01-05
time: 17:37:54
total posts: 1886Fish ơi buồn quá biết làm sao?
Chẳng biết làm sao chẳng thế nào
Cho dẩu làm sao sao chẳng hết
Cái buồn sòng sọc vả vào nhau !!
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


mailfish
date: 09-01-05
time: 19:11:41
total posts: 1961

í ai làm gì mà Thường Sơn than dử vậy ? vui vẻ lên đi chứ
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


Babipig
date: 09-02-05
time: 12:33:33
total posts: 601

TS đừng bùn, Babi sẽ đưa TS đi lú cua girls
view Babipig's profileview Babipig's posts
 


mailfish
date: 09-10-05
time: 07:52:34
total posts: 1961

chà babi con pig mà cũng bít cua girls hả ? dạy nghề cho fish đi hihihi
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


ThườngSơn
date: 09-10-05
time: 20:31:57
total posts: 1886

Fish xạo
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


Babipig
date: 09-12-05
time: 12:33:18
total posts: 601

hahah Fish, sao con pig hong biet cua girls, Babi coi cái bo cartoon movie đó, pig có biet dating and có bf and gf đó ,

So, TS, you are save when Babipig đưa anh đi cua girls okie

Làm Fish cũng biet cua girls, thì làm Pig cũng biết cua chúa hihih có fải hong nè Fishh

view Babipig's profileview Babipig's posts
 


bichngan
date: 09-16-05
time: 07:09:25
total posts: 321

Babi, có chỗ nào cua guy không, N cũng muốn cua vài người đễ dành đó
view bichngan's profileview bichngan's posts
 


Babipig
date: 09-23-05
time: 13:10:42
total posts: 601

Ai ya BN, Babi hông biết õ chỗ nào cua guys, hmm... Let Babi find out rồi sẽ báo cáo cho N biết

Oh, Babi nhớ rồi, Gay club có nhiều lấm, but they are not normal.
view Babipig's profileview Babipig's posts
 
 PAGE  1  [2]  
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm