hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Bùn qué ![TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 05-13-05
time: 16:53:07
total posts: 1887

Có ai bị bùn như tui hông ??
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


mailfish
date: 05-16-05
time: 09:02:29
total posts: 1961

heh heh Thường Sơn đi bắt cua sao bị bùn dạ
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


ThườngSơn
date: 05-16-05
time: 14:12:03
total posts: 1887

Phải bắt được cua cũng đở, ai dè bắt nhằm con điên điển cụt đuôi
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


mailfish
date: 05-17-05
time: 07:05:35
total posts: 1961

con điên điển là con gì á Thường Sơn ? nhúng dấm nhậu được hông ? heh heh
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


bichngan
date: 05-17-05
time: 08:04:27
total posts: 321

N có nghe bông điên điển thui, con điên điển là con gì thế TS ? Summer rùi có plan gì không nè, trời nóng quá ra đường là bị đen thui
view bichngan's profileview bichngan's posts
 


ThườngSơn
date: 05-17-05
time: 10:26:39
total posts: 1887

Fish, con điên điển nhỏ hơn con cà cuống, lội trên mặt nước ruộng, TS là dân quê nên rành con này lắm hihihih Fish chịu hông ? Chịu thì nói TS làm mai cho

BN nè, TS dự định hè này qua nhà BN thăm BN một chuyên đó, nhưng sợ BN không co; welcome
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


halflife
date: 05-17-05
time: 19:12:25
total posts: 695

Phải con đĩa không vây ? oh men con này nhâu nhai mỏi hàm rang lám đó Fish hahaha
view halflife's profileview halflife's postsview halflife's photo
 


mailfish
date: 05-18-05
time: 05:09:08
total posts: 1961

heh heh HL, dai thì hầm cho nhừ, dòn thì chiên bơ, con gì củng nhậu được á, chỉ có con ghế thì ... chưa có cách
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


ThườngSơn
date: 05-18-05
time: 09:56:52
total posts: 1887

Hổng phải con đỉa đâu HL, con điên điển thuộc họ biết bơi ... điên điển là mẹ con trôi nổi đó !!

Fish, đỉa sống dai lắm, ăn vô bụng một miếng thôi, thì chỉ sau có một ngày trong bụng sẽ có một tiểu đoàn điả đó ..
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


Babipig
date: 05-20-05
time: 13:32:48
total posts: 601

Hello Babi is home!!!!

AnhTS, bùn gì thế hihihihi, summer is here, take a vacation, hay là come to LA đi
Có fish ơ đó
view Babipig's profileview Babipig's posts
 


ThườngSơn
date: 05-20-05
time: 17:37:22
total posts: 1887

Welcome back BaBy
Thường Sơn đã qua đó nhiều lần, có lần nào gặp Fish đâu
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


Halflife
date: 05-20-05
time: 19:47:10
total posts: 695Hállooooooooo Babi nong tam no see....Hy zong babi hông dữ như hồi xưa hay ăn hiếp con giai
ủa vẫn khong biết Diên Điên là con gì á TS noi cái gì Mẹ Con trôi nổi ...mí thằng Cha 3 chìm 7 nổi ngôp gần chít kìa hehe
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


ThườngSơn
date: 05-22-05
time: 02:30:39
total posts: 1887

HL muốn biết con điên điển là con gì thì hỏi Fish á, Fish rành lắm
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


mailfish
date: 05-23-05
time: 08:01:04
total posts: 1961

Thường Sơn wa cali lo ló đầu dô "lú" nhìn bong bóng sao thấy fish được heh heh

í chà HL làm gì bị babi con pig tát tai dạ ? dử thật a, chùa đang yên tỉnh có babi dô ồn ào wá hihihi welcome back babi


view mailfish's profileview mailfish's posts
 


Babipig
date: 05-23-05
time: 09:48:47
total posts: 601

DaiCa HL
Cai bo phim đó"My Sassy Girl". Babi watch more than 3 times, mõi làn coi cũng laugh tói hong stop đuợc hihihihih

Babi đấu có sassy gióng her đâu nè, Babi này nice lám DaiCa hhhihihiheehh Lau quá hông gặp anh HL, dạo này làm ăn ra sao rồi , có cô nào muốn bắt cóc anh hông vẩy ?

Anh TS
Fish nói đúng đó, mõi làn qua tói CA thì hông bao giờ ghé LA, chĩ biết OC và "lú" thôi that's why hong có time gap Fish đuợc

Fish nhõ xíu này, lau quá hong có chit chát, chác là con cai lớn lám rồi right ?? hhahahha hihihi

After all, Bibi miss you all.


view Babipig's profileview Babipig's posts
 


ThườngSơn
date: 05-23-05
time: 09:52:29
total posts: 1887

Thường Sơn qua Chợ Phước Lộc Thọ để được phước lộc thọ muh Babi này chỉ có nói theo Fish không hà
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


Babipig
date: 05-23-05
time: 10:02:02
total posts: 601

ai ya đâu có nè, Fish nói đúng mà, Babi agree with him thôi , chúa còn gì nũa, Babi cũng ơ gần Fish mà, đâu có tháy bóng hinh cua TS đâu nè , suốt ngày lo chốn vo "lú" không à hihihihihi
Have a nice day
view Babipig's profileview Babipig's posts
 


ThườngSơn
date: 05-23-05
time: 17:23:54
total posts: 1887

Oan quá! oan quá! Thường Sơn là kẻ tu hành mà
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


mailfish
date: 05-24-05
time: 08:19:52
total posts: 1961

Thường Sơn tu lú hihihi hahah
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


ThườngSơn
date: 05-24-05
time: 09:41:44
total posts: 1887

Fish, Thường Sơn chưa biết trong "lú" có gì nữa, Fish nói rõ chút được hông ? Nếu có hình ảnh gì đặc biệt về "lú" post lên đây cho bà con biết chút dỉnh nha
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 PAGE  [1]  2  
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm