hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Tiền kiếp ![TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 11-03-04
time: 09:17:33
total posts: 1887Hẹn nhau kiếp nào, ra sao, mà gặp nhau chổ nầy ??!
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


TriÂm
date: 11-03-04
time: 13:59:28
total posts: 651

Kiếp trước đã có hẹn ..là kiếp này sẽ gặp nhau chốn này đó , TS nhớ không nè ? J/K
view TriÂm's profileview TriÂm's postsview TriÂm's photo
 


ThườngSơn
date: 11-04-04
time: 09:11:56
total posts: 1887

hihi Chắc là Tri Âm và Thường Sơn kiếp trước có hẹn nên gặp nhau trong chùa VM nầy đó. Phải vậy không TA ?
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


bichngan
date: 11-05-04
time: 19:22:59
total posts: 321

TS với chị TA nhìn đằng xa xa đi còn 1 đứa nhỏ nữa kìa, nó hỗng có đội lá cải lên đầu mà đội chai beer á
view bichngan's profileview bichngan's posts
 


TriÂm
date: 11-09-04
time: 19:09:17
total posts: 651

BN ơi , bé HL đâu mà TA nhìn hoài không thấy, BN tài thật đó nhe ...

ThuongSon , chuyện kiếp trước kiếp này quên hết ...nên ... TA không biết đã có hẹn cùng ai ... nhưng mà ...bây giờ bạn bè gặp gỡ quả là cũng có duyên, TS nhỉ ?
view TriÂm's profileview TriÂm's postsview TriÂm's photo
 


ThườngSơn
date: 11-11-04
time: 11:45:46
total posts: 1887

Hầu như những thành viên trong chùa VM nầy đều có duyên với nhau hết đó nha !!
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


rainman
date: 11-17-04
time: 06:38:31
total posts: 253

Tu chung 1 chùa muh !!!
Thiện tai.....
[BACK TO TOP]view rainman's profileview rainman's postsview rainman's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm