hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Hách chưa !?[TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 10-27-04
time: 15:49:06
total posts: 1887
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


TriÂm
date: 10-28-04
time: 16:29:22
total posts: 651

ThuongSon ơi, đứa bé này là cháu của TS đó hở TS? Chắc là giống *** nên thông minh quá ; lớn lên chắc bé sẽ trỡ thành Einstein2 j/;k
view TriÂm's profileview TriÂm's postsview TriÂm's photo
 


ThườngSơn
date: 10-29-04
time: 09:31:24
total posts: 1887

Hic! hình lượm được bỏ vô dây cho bà con coi chơi chứ làm gì TS có cháu hách xì xằng như vậy huh Tri Âm ??
[BACK TO TOP]view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm