hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Ca dao... Cạo !![TO BOTTOM] 
 


DaLanHuong
date: 03-11-04
time: 18:53:52
total posts: 159

Trời ơi, bị fish rượt mà TS bảo nhắm hướng núi TS mà chạy... thì khác chi chạy đàng mồ gặp đàng mả, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa,... chết em rồi....
Chạy thoát khỏi Ma Vương lại lọt vào tay Quỷ Sứ thì còn gì là cái thân,... ngàn vàng của em...???
view DaLanHuong's profileview DaLanHuong's posts
 


bichngan
date: 03-12-04
time: 00:16:23
total posts: 321

Vậy DLH chạy qua chổ N há, an toàn lắm rứa
view bichngan's profileview bichngan's posts
 


ThườngSơn
date: 03-12-04
time: 10:06:33
total posts: 1886

Hên quá
Thường Sơn chẳng phải Quỷ Sứ, cũng chẳng phải là Ma Vương.
Lành thay! Lành thay !!
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


DaLanHuong
date: 03-12-04
time: 11:31:01
total posts: 159

Thiệt hôn? Chạy qua chổ Bích Ngân có an toàn không? Chứ ở đây nhìn quanh chỉ thấy toàn Ma vương với Quỷ sứ không hè....
view DaLanHuong's profileview DaLanHuong's posts
 


halflife
date: 03-12-04
time: 15:39:08
total posts: 695

Huh..cái gì ma vương, quỷ sứ. HL thấy ở đây chỉ có Dzế chúa zê chùm thui mà hả
[BACK TO TOP]view halflife's profileview halflife's postsview halflife's photo
 
 PAGE  1  [2]  
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm