hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Chuyện " NGÂM DẤM "[TO BOTTOM] 
 


tuyettrinhtran
date: 02-28-04
time: 13:43:41
total posts: 0

Hậu Uyển

Có một nhà tu hành trụ trì ở một am tự , từ lâu rồi vẩn để ý thầm 1 cô vải . Một hôm cô vải đến am lể phật .
Nhà sư nhìn quanh quẩn , chẳng thấy ai , nên sau khi lể phật xong , mới làm thơ bảo rằng :
Chùa vắng có ai mà
Yêu nhau gọi chút là
Rủ nhau ra hậu uyển
Ta .........................!

Cô vải tập tành tu này ....đỏ mặt vì lời tán tỉnh của sư , bèn đáp lại rằng :
Lẳng lơ cái mặt như
Cóc nhái củng chẳng từ
Tu hành đâu có thế !
Hư ! .....................

Tưởng hổng có ai , ai dè chú tiểu ở đâu đi tới ....bắt gặp mới doạ sư rằng : Ah !
Bửa nay có chuyện hay
Sư ghẹo vải ban ngày
Bổn đồ không ai thấy
May ! ....................

Thấy việc mình bị gặp quả tang , sư vội năn nỉ chú tiểu như vầy :
Chú tiểu thật là ngoan
Chuyện thấy chớ nói càn
Tới rằm cho ăn ..đả ..
Van ! ..................

( lượm trên Net ) hehehe......
view tuyettrinhtran's profileview tuyettrinhtran's posts
 


tuyettrinhtran
date: 02-28-04
time: 13:55:13
total posts: 0

Tu hành tâm chẳng an
Vẩn còn muốn lan man
Sao không chịu hoàn thế ...
Gian ..! .....................

Hahaha ....
view tuyettrinhtran's profileview tuyettrinhtran's posts
 date: 02-29-04
time: 06:52:37
total posts: 701

hay! hay lắm tuyettrinhtran, có ai tiếp không

view Ω's profileview Ω's posts
 


DaLanHuong
date: 02-29-04
time: 19:55:04
total posts: 159

Sư cũng chỉ là người,
Cô vãi lại xinh tươi,
Mơ Bồng Lai tiên cảnh,
Cười...!
view DaLanHuong's profileview DaLanHuong's posts
 


DaLanHuong
date: 02-29-04
time: 20:00:27
total posts: 159


Sư mãi mê tù ti,
Bị sư cụ trụ trì,
Bắt gặp ngay tại trận...
Đi...!!!
view DaLanHuong's profileview DaLanHuong's posts
 


tuyettrinhtran
date: 02-29-04
time: 23:49:10
total posts: 0

hahaha ........

Bởi Sư củng là người
Vải mới dụ tơi bời ...
Nào bồng lai tiên cảnh
Mời .....!!!


view tuyettrinhtran's profileview tuyettrinhtran's posts
 


tuyettrinhtran
date: 03-01-04
time: 00:08:18
total posts: 0


Cô Vải giả vờ tu
Vô thường lải nhải ru
Sư ngờ đâu thứ thiệt !
Vù....!!!

Hihihhi .....
view tuyettrinhtran's profileview tuyettrinhtran's posts
 


Rainman
date: 03-01-04
time: 06:14:26
total posts: 253

VM có sư cụ
TT chớ có vù
mau đi tu làm vải
Bye.......... !
view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 


tuyettrinhtran
date: 03-01-04
time: 11:06:50
total posts: 0

Hahaha..Rainman ơi ! .. Đâu phải Tuyettrinh nè ...! Nói bậy hông hè ! Tuyettrinh không có mắc mớ gì trong vụ này hết á .... TT bị mắc hàm oan lâu rùi đó nha ...!

Sư cụ ở M tự
Ai muốn cứ vào Tu
TT ngoại đạo mừhm .....
Hứ ...!

hehehe..
view tuyettrinhtran's profileview tuyettrinhtran's posts
 


DaLanHuong
date: 03-03-04
time: 11:44:38
total posts: 159

Một vãi chấp mười sư,
Vào ra VM tự...
Tới thẳng Niết Bàn ngay...!!!
Ừ...!!!

Hi...hi...hi...
view DaLanHuong's profileview DaLanHuong's posts
 


tuyettrinhtran
date: 03-04-04
time: 00:33:18
total posts: 0

...Trùi ...ahhaha...

Sư chỉ muốn mình vải
Vải chấp đủ mười ngài ..
Ăn thua đủ thế này
Hại ...!!!

Người nói : rổng kêu to
Ăn hoài củng chẳng no
E ...Niết bàn hết chổ ....
Cho ...........!!!

Hehehe....
view tuyettrinhtran's profileview tuyettrinhtran's posts
 


DaLanHuong
date: 03-06-04
time: 10:53:35
total posts: 159

Hi...hi...hi...

Đời là cỏi hư không,
Vãi quỳ gối chổng mông...!
Đòi sư vào trong động...
Không...!!!

Sư miệng niệm Nam Mô...
Chống tay mệt thấy mồ...
May chỉ mới một cô...
Vô...!!!

Hi...hi...hi...
view DaLanHuong's profileview DaLanHuong's posts
 


tuyettrinhtran
date: 03-06-04
time: 11:54:23
total posts: 0

hahaha...

Biết đời có như không
Cô Vải gào chổng mông
Cả đời trong vọng tưởng
Ngông ....!

Hihihiiiii ....

Nhìn Vải , Sư ....thở ra !!!
Bánh đa tệ quá mà !
Bồng lai đâu chẳng thấy
Ra .....!!!

Hahaha.. ...
view tuyettrinhtran's profileview tuyettrinhtran's posts
 


DaLanHuong
date: 03-06-04
time: 21:36:11
total posts: 159

Hi...hi...
Thịt cá không dám hưởng,
Vãi đẹp không dám thương.
Nên dở dở ương ưong...
Nhường...!!!

Vãi thấy sư thở ra...
Bởi đêm bảy, ngày ba...
Mà ăn rau không hà.!
Tha...!!!

Ha...ha...ha...
view DaLanHuong's profileview DaLanHuong's posts
 


tuyettrinhtran
date: 03-07-04
time: 02:04:55
total posts: 0

Ha.haha ...

" Không tưởng "..buông xả trôi
Vải đẹp ...huyển hương thôi
Hoa Khôi ...hôi liền vận !
Ôi ...!!!

Hehehe .. ...

Cửa động Vải mở ra
Chẳng Ai dám vào mà !
Bắt được đâu mà tha ...
Ngoa ...!!!!

hahaha ....
[BACK TO TOP]view tuyettrinhtran's profileview tuyettrinhtran's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm