hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Vũ Ba lê ![TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 08-26-03
time: 08:09:46
total posts: 1887Kiểu vũ ác liệt !!
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


tuyettrinhtran
date: 08-26-03
time: 17:34:02
total posts: 0

..........Ah , mèn oi , .....thấy ghê woá dzị thuongson oi ...!
view tuyettrinhtran's profileview tuyettrinhtran's posts
 


ThườngSơn
date: 08-27-03
time: 09:20:09
total posts: 1887

C'est un bon danseur đó TTr
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 date: 08-27-03
time: 09:51:56
total posts: 701

á hahah tuyettrinhtran ui, tháng trước Thường Sơn đi cali chơi ăn dữ wá giờ dìa mỗi ngày phải nhún lên nhún xuống mí cái để giữ eo á, nice legs TS hehehe
view Ω's profileview Ω's posts
 


tuyettrinhtran
date: 08-27-03
time: 11:01:40
total posts: 0

....MN...ơi ! ..ha..ha..haaaa... đúng woá á ...! !
view tuyettrinhtran's profileview tuyettrinhtran's posts
 


tuyettrinhtran
date: 08-27-03
time: 11:03:21
total posts: 0

.......MN oi ....ha..ha..haaaaaaa... đúng woá á ! ...thuongson oi ...ai dzị há ...???
view tuyettrinhtran's profileview tuyettrinhtran's posts
 


ThườngSơn
date: 08-27-03
time: 23:06:30
total posts: 1887

Ω với TTr, hai người toa rập nhau đễ bêu rếu Thường Sơn giửa thanh thiên bạch nhật lẩn đêm tối hãi hùng không thương tiếc ...
Hảy đợi đấy
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


tuyettrinhtran
date: 08-28-03
time: 00:11:40
total posts: 0

.......hi.hiiii .....thôi chết ! MN ở lai đở đạn dùm tuyettrinh đi nhe !...nè áo giáp nè. ...mặc đi MN ...! Hi...hi..hiiii .... tuyettrinh lo chạy trước á ..good luck !
view tuyettrinhtran's profileview tuyettrinhtran's posts
 


ThườngSơn
date: 08-28-03
time: 06:35:03
total posts: 1887Thả con Kyky ra rượt coi TTr chạy đâu cho thoát
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


tuyettrinhtran
date: 08-28-03
time: 11:15:54
total posts: 0

...Ah..ha..ha....con kyky dể thương woá dzị Thuongson ...! ỦA ! kyky là cận vệ ....cua tuyettrinh đó mà .......friend rùi ...hổng sợ đâu á ! ...mà thui để tuyettrinh lo chạy trước đi ... .. chắc ăn hơn !....hi...hiiihi..biết đâu chừng nó đả bị Thuongson mua chuộc bằng miếng thịt bò Bifteck.... rùi há
view tuyettrinhtran's profileview tuyettrinhtran's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm