hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Làm sao đây?[TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 08-06-03
time: 21:11:52
total posts: 1887Cha.... khổ à nha !
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


tuyettrinhtran
date: 08-07-03
time: 14:24:32
total posts: 0


... Ha...ha ..ha.... Tòng teng trên cây đả khổ ...Bị cho leo cây càng khổ hon ....cái này gọi là muốn sống củng không đuọc mà muốn chêt củng không xong ... hihi.. tội nghiệp wá há ...
view tuyettrinhtran's profileview tuyettrinhtran's posts
 


ThườngSơn
date: 08-08-03
time: 08:51:00
total posts: 1887

TTr leo lên đở nó xuống giùm đi hé Uống hai chai beer lấy can đãm và tăng sức mạnh nữa
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


tuyettrinhtran
date: 08-08-03
time: 14:33:39
total posts: 0

......Hi..hi...Tuyettrinh bị allergie vói ruọu á ...một chút củng không đuọc chu nói chi 2 chai .... Muốn cúu củng không đuọc rô`i... he..he...chác là " Chú ta " xỉn quá nên mói bị leo cây vậy á su huynh oi ! tội wáaaaaa héh !...
view tuyettrinhtran's profileview tuyettrinhtran's posts
 


Halflife
date: 08-08-03
time: 18:57:09
total posts: 695

Aizza...người ta nói chuyện ba xao mà thành sư thật thì heo bò biết leo cây ....mèn chuyện gì đây á TS hehe...
[BACK TO TOP]view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm