hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: bản đồ thế giới[TO BOTTOM] 
 


mailfish
date: 08-05-03
time: 19:01:20
total posts: 1961nhìn bản đồ này fish muốn bơi xuốn miền nam cực chơi nhưng hong biết đít nam hay đít nữ nên... chần chừ hahahahah
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


Halflife
date: 08-05-03
time: 19:45:49
total posts: 695

AAAhhhhhhh...
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


Rainman
date: 08-06-03
time: 01:47:26
total posts: 253

Chắc là đít con cá dzoi wá heheh
view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 


mailfish
date: 08-06-03
time: 15:46:31
total posts: 1961

hahahah lão RM con cá có ngồi được đâu mà có đít, bất toạ vô đồn đó mà hahaha
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


lam-truong
date: 08-06-03
time: 18:53:52
total posts: 56

Fish ơi

Cho dù nam hay nữ thì khi bơi vào chỉ sợ Fish không còn mạng mà bơi ra thôi hehehehe ........đi nhậu với LT xướng hơn
[BACK TO TOP]view lam-truong's profileview lam-truong's postsview lam-truong's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm