hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Bị lây...
 date: 08-04-03
time: 17:32:07
total posts: 701

Vì nghèo đói wá, cô gái bé nhỏ xin làm trong hợp tác xã đan chổi, được vài năm, rồi 1 chiều nọ cô xin nghỉ, không muốn làm nữa, lão cán chủ nhiệm hỏi tại sao? cô bé ngập ngừng :

- Dạ, con ngồi đan chổi lâu wá..., bây giờ bị...lây rồi..., phải nghỉ thôi.

Lão cán ngạc nhiên:

- Lây cái gì?...làm sao?

Cô bé bèn cởi ra rồi chỉ chỉ vào chổ của cô:

- Đó đó, ông thấy chưa, chổi nó lây vào con rồi nè.

Lão chủ nhiệm toét miệng cười sằng sặc một hồi, giải nghĩa là con người ta ai cũng vậy, rồi để tỏ rằng mình không bố láo, lão cũng cởi ra rồi chỉ cho cô bé xem chổ của lão. Bất ngờ cô bé la to:

- Thấy chưa, con nói đúng mà, thôi chết ông rồi,ông làm nghề đan chổi lâu hơn con nên cũng bị lây, rồi bây giờ ông bị mọc cán rồi.


view Ω's profileview Ω's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm