hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Why Ocean water are so Salty![TO BOTTOM] 
 


Halflife
date: 07-29-03
time: 14:49:28
total posts: 695
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


mailfish
date: 07-31-03
time: 07:48:14
total posts: 1961

ái chà HL chơi thứ dử nhắm mắt hông dám nhìn heh heh
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


ThườngSơn
date: 07-31-03
time: 10:40:10
total posts: 1887

Chắc thuộc về đời ông Bành Tổ còn sót lại cho giống nầy hén Fish ?
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


Halflife
date: 07-31-03
time: 13:45:13
total posts: 695

Oop..Fish nhắm mắt hong dám so sanh hở hehe...
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


mailfish
date: 08-01-03
time: 22:36:27
total posts: 1961

heh heh HL, fish là cá cơm sao dám so sánh dí cá voi được

đúng á Thường Sơn nhìn muốn thắp hương wì xuống vái mí cái heh heh

[BACK TO TOP]view mailfish's profileview mailfish's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm