hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Fortune Cookie[TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 07-07-03
time: 06:36:20
total posts: 1887hihihi
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


ThườngSơn
date: 07-07-03
time: 18:39:09
total posts: 1887

Bà con hổng ai có ý kiến gì về vụ này hết sao ??
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


Halflife
date: 07-07-03
time: 18:52:48
total posts: 695

Có phải cái đĩa đó là thịt Chó không yum yum hehe
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


ThườngSơn
date: 07-07-03
time: 18:57:13
total posts: 1887

Ai mà biết, chỉ có chủ nhà hàng mới biết á
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


tuyettrinhtran
date: 07-08-03
time: 12:40:05
total posts: 0

... Trùi ui , Thuongson ui , phải hỏi chủ nhà hàng cho kỷ mói đuọc á ...kẻo an nhầm thịt...su tủ hà đông hay ...gấu .. thì ...chết ....a .a..a..a ! ...Chúc su huynh Good luck ..nha héh ! ha..ha..ha.!
view tuyettrinhtran's profileview tuyettrinhtran's posts
 


ThườngSơn
date: 07-08-03
time: 14:45:41
total posts: 1887

Cám ơn nhe TTr, Thường Sơn bị guốc nên lắc hoài hà

(guốc lắc = good luck)
[BACK TO TOP]view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm