hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Hậu quả thê thảm !
 

sparticus
date: 06-20-03
time: 19:11:21
total posts: 106

Một anh chàng dân chơi thứ thiệt khất khưởng bước ra ngoài một tửu điếm thì có 1 người hành khất rách rưới, gầy ốm thiểu não đến xin tiền . Chàng ta nhìn lão hành khất rồi hỏi :
- Có phải lão xin tiền để hút chứ gì ?
- Không đâu thưa ông, cả đời tôi chưa hềbiết hút sách là gì .
-Thế lão uống rượu chứ gì ?
- Cuộc đời tôi chưa bao giờ nếm qua giọt rượu, ông ạ .
- Thế còn cờ bạc thì thế nào ?
- Tay tôi chưa hề cầm qua 1 lá bài, thưa ông .
- Hẳn là ông bạn là tay mê gái nhất hạng rồi chứ gì ?
- Không bao giờ ... tôi chưa hề ôm ấp 1 người đàn bà .
- Oh, vậy hả ? - Anh chàng sáng mắt lên với ông hành khất .
- Lên xe về nhà ngay với tôi . Tôi sẽ cho anh 500 đồng .
Ông hành khất còn ngần ngừ chưa biết thiệt giả thế nào thì anh chàng lại giục :
-Nhanh lên đi ... về nhà tôi để tôi cho mụ vợ nhà tôi thấy cái kết quả của 1 cuộc đời không ... TỨ ĐỔ TƯỜNG nó thê thảm như thế nào !!!

view sparticus's profileview sparticus's postsview sparticus's photo
 
 
 




Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm