hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Adult pictures[TO BOTTOM] 
 

sparticus
date: 05-22-03
time: 16:10:23
total posts: 106

Sparticus hỗng có post hình adult, nhưng mà ỡ đây có Adult section, TT tránh đừng vào trong đó nhe . Có nhiều hình bậy lắm đó .
view sparticus's profileview sparticus's postsview sparticus's photo
 


trai-yeu
date: 05-26-03
time: 13:43:11
total posts: 40

I think just pay attention little bit on the tittle thì sẽ không coi thấy mà vẩy TT thấy được cái gì vẩy mà phải muốn bỏ them !!!
view trai-yeu's profileview trai-yeu's postsview trai-yeu's photo
 


trai-yeu
date: 06-04-03
time: 15:05:34
total posts: 40

TT:

TY thì là con trai mà... có khi cũng không ngại lắm khi đi lộm vào mấy tấm hình đó !! Nhưng mà anyway nếu click on wrong this time thì lần khác nhớ cận thận một chút đừng có ý làm lại them một lần
view trai-yeu's profileview trai-yeu's postsview trai-yeu's photo
 


hALFLIFE
date: 06-04-03
time: 19:06:51
total posts: 695

á zời ơi ....bộ có người ngồi bên canh hay sao mà mắc cơ á ...chắc nhắm một mắt cố tình đi lạc chứ gì haha
view hALFLIFE's profileview hALFLIFE's postsview hALFLIFE's photo
 


Halflife
date: 06-04-03
time: 19:15:22
total posts: 695

Haha..du'ng rui ha' ... TT post hình male đi á ....lâu nay chưa ai post hình phái Nam do' keke j/k
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


mailfish
date: 06-04-03
time: 19:22:40
total posts: 1961

hihihihi thấy topic "Adult pictures" fish lon ton chạy dzô dòm ... lén, ai dè hihi

tamtinh ui trong í cũng có mí topics con gái post á, mí cô bạo lém hihi

HLLLLLLLLL lâu ngày hông nhậu trong chat nay gặp trong đây dzô mí chai man heh heh nhìn wa nhìn lại coi có thấy con gì nhúc nhíc thọc cây dzô nướng nhậu heh heh
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


Halflife
date: 06-04-03
time: 19:25:31
total posts: 695

Haha....có may con ây ấy thoc zô là bị đuc vêu mỏ chua kip nhậu đó à hihi
Men, hong zô chat được tai zì tụi Microsoft illegally deleted my java sit during wins update đó ...tức wá trời bi gio phai xài Netscape ...Explore wónt let me login VM
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


fall4u
date: 06-04-03
time: 21:18:10
total posts: 114

Fair enough,
vm adm should have a Female adult Pictures, and a Male adult pictures just to be clear
view fall4u's profileview fall4u's postsview fall4u's photo
 date: 06-05-03
time: 04:26:02
total posts: 701

hề hề HL, this is how you can get back JVM (java virtual machine) :

1. uninstall XP, or reformat and take XP out
2. install win98 or winME in the PC
3. then install an earlier version of XP home or professional

What happens is win98 and winME have JVM in them and when you install XP over them it will keep JVM. This is alot of hassle but that is how you get back JVM

XP originally shipped without java, then if you update it with service pack 1 it will add JVM . But now service pack 1a has JRE (java runtime enviroment) from Sun Microsystems. That messes up all java applications written for JVM.

êh fall, female members are free to post male nude pics or any adult material in adult forum, actually some have already done that hihi
view Ω's profileview Ω's posts
 


trai-yeu
date: 06-08-03
time: 16:29:54
total posts: 40

TT:


what is different M/F picture!!
Nếu là muốn coi rồi thì cũng là ( người ) trong một picture thoi đó mà * vẩy có tình côi không *
view trai-yeu's profileview trai-yeu's postsview trai-yeu's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm