hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Lý lẻ của phụ nữ[TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 04-27-03
time: 07:47:53
total posts: 1887
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 date: 04-28-03
time: 08:00:20
total posts: 701

cái ni là Thường Sơn dơ tay xin tiền dợ đi chơi bị dợ wuýnh . . . iu bắt tối dìa "trả bài" hihihi
view Ω's profileview Ω's posts
 


ThườngSơn
date: 04-28-03
time: 09:24:33
total posts: 1887

Trời !! hahaahaha, Ω trả bài hả
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 date: 04-28-03
time: 22:33:19
total posts: 701

hì hì Thường Sơn, dợ ai người nấy trả bài nhe, hông có chơi dụ trả phụ á hihihihi
view Ω's profileview Ω's posts
 


fall4u
date: 04-28-03
time: 23:22:46
total posts: 114

Theo cái hình đó, Fall nghĩ rằng Thường Sơn đang giải nghĩa cho vợ làm sao có mùi perfume của đền bà lại ở trong áo
view fall4u's profileview fall4u's postsview fall4u's photo
 


ThườngSơn
date: 04-30-03
time: 09:49:41
total posts: 1887

Oái !! Hình đó đâu phải Thường Sơn nè ...
[BACK TO TOP]view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm