hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Ly do phải chờ !![TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 04-27-03
time: 07:45:32
total posts: 1887Đây là lý do mà người đàn ông phải chờ !! j/k
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 date: 04-27-03
time: 09:03:29
total posts: 701

Xấu woắc dị ai thèm chờ hihihi leo cửa sổ trốn đi ... nhậuuuu hihihi
view Ω's profileview Ω's posts
 


ThườngSơn
date: 04-27-03
time: 10:44:36
total posts: 1887

Thường Sơn hết ý kiến với Ω
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 date: 04-28-03
time: 07:56:59
total posts: 701

hí hí đi nhậu cần chi ý kiến Thường Sơn hỉ
view Ω's profileview Ω's posts
 


ThườngSơn
date: 04-28-03
time: 09:23:13
total posts: 1887

Hổng phải đâu Ω, ý kiến là tự nhiên chê người ta xấu á, nhưng ý của Thường Sơn là muốn hỏi mấy cô trong VM nầy coi phải như vậy (trong hình) không mà hihihihi

Cho Thường Sơn xin lổi trước nghe quý cô, tại lâu lâu Thường Sơn giởn chút đó hihihihi
[BACK TO TOP]view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm