hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Định nghĩa về đàn ông[TO BOTTOM] 
 


Halflife
date: 04-20-03
time: 17:30:40
total posts: 695

Hề hề ....đàn ông 70 tuổi uống Viagra thì sẽ ra sao á
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 date: 04-20-03
time: 21:37:14
total posts: 701

hihihi thì sẽ gáy suốt ngày sáng trưa chiều tối hông ngừng hông mệt hông cần ai nhắc
view Ω's profileview Ω's posts
 


®
date: 04-21-03
time: 21:03:41
total posts: 97

heheh nửa đêm cũng gáy á, uong Viagra dzô cái cổ cứng ngắc nên mắc gáy wài
view ®'s profileview ®'s postsview ®'s photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm