hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: lỗ nào ???
 


virginity
date: 04-05-02
time: 21:59:51
total posts: 94

Có ba người chết đứng trước cổng thiên đang.. Một nhà toán học, một nhà triết học, va một thằng ngốc

Thánh Peter bảo 3 người rằng Thiên đàng dạo này chật hep. Muốn vào Thiên đàng thì phải đưa ra một câu hỏi thật khó, nếu Thánh Peter giải được thì phải bị đày xuống Địa ngục ..

Nhà toán học đưa ra bài tóan khó nhất trên đời, nhưng đối với Thánh Peter, bài toán như toán lớp 1. Thế là ông toán học bị đày xuống địa ngục...

Nhà triết học đưa ra luận thuyết của Acristop..nhưng its also a piece of cake to St. Peter.

Chỉ còn lại thằng ngộc . Nó bảo Thánh Peter đem ra một cái ghế và đục 7 lỗ trên cái ghế đó..Rồi nó ngồi lên cái ghế và "thả bom" (fart) thật mạnh vào trong một trong những cái lỗ trên ghế .Đoạn, nó hỏi "Ông có biết đó là lỗ nào không ?" Thánh Peter khám nghiệm cái ghế một hồi lâu rồi bảo: "Dễ ợt, cái lỗ thứ ba từ phải đếm qua"...

Thằng ngốc cười khà, bảo: "Sai, lỗ đít (asshole) của tui chứ lỗ nào".....

khà khà kha......


view virginity's profileview virginity's postsview virginity's photo
 


mailfish
date: 04-08-02
time: 05:14:02
total posts: 1961

kể chuyện rồi ngồi cười khà khà vui thế...
view mailfish's profileview mailfish's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm