hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Bài của anh tốt như vầy mà .....
 


ThườngSơn
date: 04-03-02
time: 10:15:49
total posts: 1886

Có 2 vợ chồng anh lính kia, mỗi lần vợ hay chồng muốn cùng nhau ân ái, tự đặt ra chuyện như đánh bài . Thí dụ như người chồng muốn thì hỏi vợ: Anh đi con Cơ or Rô, Chuồn, Bích, nếu người vợ Ok thì trả lời là : Em vật, còn không thì trả lời là : Em thiệp, và ngược lại người chồng cũng vậy .

Một hôm anh chồng đi hành quân (operation) về, lâu ngày vắng vợ nên thèm lắm, nhằm lúc người vợ đang làm cá mà hỏi :
- Anh đi Cơ .
- Em thiệp .
- Anh đi Rô .
- Em thiệp .
- Anh đi Chuồn .
- Em cũng thiệp .
Chồng năn nỉ : - Anh đi Bích .
- Em thiệp luôn .
Anh chồng giận lắm bỏ đi nằm . Sau khi người vợ làm cá nấu ăn xong, vô buồng nằm kế bên chồng nhỏ nhẹ nói:
- Em đi Cơ .
- Anh thiệp .
- Em đi Rô .
- Anh thiệp .
- Em đi chuồn .
- Anh thiệp mà .
- Vậy em đi Bích đó .
Anh chồng còn giận : - Anh cũng thiệp mà .
Chị Vợ vuốt ve chồng rồi cười nói .
- Bài của anh tốt như vầy mà thiệp hả ??
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm