hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Đầu troc tóc khi có zợ[TO BOTTOM] 
 


Halflife
date: 12-27-02
time: 19:53:39
total posts: 695

Hehe..vài điều zui khi có vơ

1) Sang sớm bi dưng đầu dậy đi làm
2) Kẹt xe về trễ 5 phút bị khám (inspection) tổng quat
3) "Payday" phai nôp paycheck và được thối lai vài chục đồng đổ xăng
4) Nấu gì ăn đó hỏng đươc ý kiến ..hihi ngon hay dở cũng phai nhe răng khen ngon keke
5) Có problem thì zợ đứng sau lưng ủng hộ đẩy chồng ra chịu hehe
6) ai za thui hong nói thêm hehe...sợ wá ai muốn thêm thì thêm HL đưng sau lưng kiki...
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 date: 12-28-02
time: 03:03:39
total posts: 701

7) Bị bắt "trả bài" ngày ngày, có khi một ngày hai ba lần mới chít kekeke
view Ω's profileview Ω's posts
 

MaNụ.
date: 12-30-02
time: 15:38:32
total posts: 1

8) Tôí khi lên giuong ,lai bị dần dật thêm 1 trận toi bơì (giật tóc ,móc mắt liệng ) rôì mơí đuoc đi ñgu voí bà .

9) Khi tơí (tháng) ,lai bi bầm mình với nàng .
view MaNụ.'s profileview MaNụ.'s posts
 


Halflife
date: 12-30-02
time: 18:44:01
total posts: 695

Haha...Manữ nói gì ghê wá ..gì mà giật tóc bứt tai moi mắt móc miêng
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


Halflife
date: 12-31-02
time: 18:46:48
total posts: 695

Ai za....có nhiều cô nói chưa zo tới nơi đã bị nắm đầu kéo wa môt bên lúc ra măt mũi bơ phờ tóc dưng đứng như mái nhà cháy hahaha ...
[BACK TO TOP]view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm