hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Chó ngoan !![TO BOTTOM] 
 


garfield
date: 12-18-02
time: 15:43:39
total posts: 178

Í trùi ui anh dzinh saigon nui chó kiểu gì đễ nó sem sexy coi kì wé, mèo nghĩ chác nó tới tuổi leo dzô cái nồi thịt cầy 7 món rùi đó
view garfield's profileview garfield's postsview garfield's photo
 


garfield
date: 12-19-02
time: 18:51:37
total posts: 178

Dzạ con dog 7 món cua VSG huấn liện cũng chiến lém à, đem nó dzô chùa Vm gát cửa đi nhen, Admin chiệu liền è ... mổi lần nó sem sexy ... hehe mèo và Admin lọt thọt chạy theo sem ké haha
view garfield's profileview garfield's postsview garfield's photo
 


garfield
date: 12-20-02
time: 15:47:37
total posts: 178

Chủ như thế nào con chó cũng i chan như dzạy, VSG có đi nhậu thì cũng ráng lết dzề nhà chứ, đễ con chó bác chướt sĩn nằm dzài ỡ ngoài coi mất vệ sinh wé ...hehe /jk
view garfield's profileview garfield's postsview garfield's photo
 


pickle
date: 12-22-02
time: 05:42:16
total posts: 32

wí chòy ui

hít mèo rùi bây giờ tới chó
view pickle's profileview pickle's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm