hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Afghanistan Terrorist School[TO BOTTOM] 
 


Adie
date: 12-16-02
time: 10:14:04
total posts: 259
view Adie's profileview Adie's posts
 


Halflife
date: 12-16-02
time: 20:21:40
total posts: 695Hehe..Ím confusing haha
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


garfield
date: 12-17-02
time: 02:51:24
total posts: 178Adie dzấu ông khũng bố dzưới hầm nhà Adie đó hả ..???
view garfield's profileview garfield's postsview garfield's photo
 


Adie
date: 12-17-02
time: 07:44:30
total posts: 259

1/2life oi, tới 4 trái bom, chắc là làm thành fireworks đẹp lám á

hihi....mèo woi, nuoi chi cho tốn công tốn gạo rứa ....
view Adie's profileview Adie's posts
 


Halflife
date: 12-17-02
time: 19:18:52
total posts: 695

Hahah..tháts good one GF
hehe.Adie..vậy mà đoán ra đươc là Fireworks ..hihi giỏ wá
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm