hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Chuyện cái trứng[TO BOTTOM] 
 


garfield
date: 12-14-02
time: 05:11:20
total posts: 178

Hehe ..sao dống i chan history của Vsg wé dzị ...
view garfield's profileview garfield's postsview garfield's photo
 


Adie
date: 12-14-02
time: 18:54:26
total posts: 259

hihi.không biết lúc xưa mèo có bị vậy không nữa mà cái đầu của mèo nó xưng lên to như dị adie thắt mắt hoài mà không biết tại sao..hôm nay thấy hình này adie tưởng tượng chắc hùi đó mèo cũng bị giống dị fải hông?
view Adie's profileview Adie's posts
 


garfield
date: 12-15-02
time: 06:59:31
total posts: 178

Hehe ...mèo không có liên wan or dzính dzán dzì dzới Vsg history đâu, mà Adie uii sem kĩ lại cái đầu của mèo thấy i chan như trứng dzịch lộn à, nhưng không cho dùng cái thìa để khỏ cóc cóc, chỉ cho mí cô sờ nhẹ nhẹ thôi à ...
view garfield's profileview garfield's postsview garfield's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm