hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Wedding Bouquet[TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 12-06-02
time: 15:51:43
total posts: 1887Wedding Bouquet
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


mailfish
date: 12-07-02
time: 05:20:02
total posts: 1961

Thường Sơn đi tu rứa đó hỉ ?
(chống tay lên cằm suy nghĩ) hmmm... those are definitely real hihihi
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


ThườngSơn
date: 12-07-02
time: 09:10:43
total posts: 1887

Hihihi Hỏng phải đâu Fish, cái nầy là tại Thường Sơn nằm chiêm bao đó
Đúng là giấc mơ kinh dị trên non cao núi thẳm hihih
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


babipig
date: 12-07-02
time: 17:38:34
total posts: 601

Trơi Oi còn tưởng là the wedding bouquet đệp lám, Hình này nghê nhu* vẩy TS cũng post lên đây, thiệt tình là dzê mà, TS nói là đi tu mà, ơ trên nuối đâu có hình này coi á, chac là TS chiên muôn đi vòng vòng hhihihi
view babipig's profileview babipig's posts
 


ThườngSơn
date: 12-08-02
time: 04:49:34
total posts: 1887

Babi ui... Cái này là tại Thường Sơn nằm chiêm bao mà Chứ Thường Sơn đâu có muốn như dzị đâu
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


ThườngSơn
date: 12-09-02
time: 09:00:58
total posts: 1887

Thật là oan cho Thường Sơn lắm Vinh SG... Đó chẳng qua la một giấc mơ hoa thôi mà !!
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm