hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: tên chúng nó...
 


mailfish
date: 03-22-02
time: 09:52:03
total posts: 1961

Một người đàn bà đến văn phòng xin cứu trợ. Người phỏng vấn hỏi:

- Bà có bao nhiêu đứa con?

- 6.

- Tên chúng nó là gì?

- Tèo, Tèo, Tèo, Tèo, Tèo, Tèo.

- Tên giống nhau như vậy thì bà gọi chúng làm sao?

- Ồ chuyện nhỏ, mỗi đứa đều có họ riêng mà.

view mailfish's profileview mailfish's posts
 


HyVong
date: 03-25-02
time: 09:05:17
total posts: 263

hihihi Mailfish, truyen vui thiet, Củng hên là khogn phải tèo lùn, tèo cao, tèo map.... ihiihhihhi


view HyVong's profileview HyVong's postsview HyVong's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm