hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Lịch 2001[TO BOTTOM] 
 


xanhle
date: 08-13-02
time: 00:06:33
total posts: 0Lịch thời trang đồ tắm
view xanhle's profileview xanhle's posts
 


mailfish
date: 08-13-02
time: 00:26:27
total posts: 1961

mái ơi, cứu con dới
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


Halflife
date: 08-13-02
time: 13:34:11
total posts: 695

Hahaha...thiên đàng Ba rọi mà Fish sợ sao á ...Fish=Cá Shark cũng biêt diet sao á ...Như vây là Heo biet swim rui đó haha ...............
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


cuoitroidaygio
date: 08-14-02
time: 08:35:55
total posts: 215

Đừng ai cứu Fish hết bà con ui, ai biểuuuuu hì hì hì

Chùi ui ... anh xanhlè dùng mấy "quý vị đại biểu" này mà "khè" các anh nhà VM là đi đời các anh luôn rùi

Uhm... anh HL có bao giờ "nhắm" ba rọi với beer Ken chưa hở, ngon lém á anh Thử một lần rùi xem, anh sẽ "chết" ngay mà

(^_^)
view cuoitroidaygio's profileview cuoitroidaygio's postsview cuoitroidaygio's photo
 


atl_sweetie
date: 08-21-02
time: 11:24:55
total posts: 102

trùi ui, đi tắm muh trỡ thành như vậy thì sweetie không dám ra tăm o ngoài nữa đâu.
view atl_sweetie's profileview atl_sweetie's posts
 


garfield
date: 08-23-02
time: 17:27:08
total posts: 178Garf tới chót bao chót, mí whuynh đệ khỏi cần kiu cầu cú nửa, đễ garf bao thịt ba rọi hết cho .....
view garfield's profileview garfield's postsview garfield's photo
 


Halflife
date: 08-23-02
time: 18:59:15
total posts: 695

Haha troi...Thanks Garfiel million times
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 date: 08-24-02
time: 04:24:22
total posts: 701

khà khà khà êm hông mèo ?
view Ω's profileview Ω's posts
 


elixir
date: 08-24-02
time: 06:16:00
total posts: 6

hihi... vậy là Garfield làm "anh hùng cứu mỹ... ngư" (fish) hở..
view elixir's profileview elixir's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm