hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
vm comics - truyện tranh » Lịch Sử
Triệu Việt Vương
Triệu Việt Vương
Art by Tạ Huy Long
Story by Tạ Huy Long
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng
Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng
Art by Văn Minh
Story by Nguyễn Huy Tưởng
Color, 44 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Bí Mật Ở Quán Rượu
Bí Mật Ở Quán Rượu
Art by Dương Tuấn
Story by Lê Văn Lan
Black/White, 30 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Chiêu Hàng Chúa Đạo
Chiêu Hàng Chúa Đạo
Art by Phan Doãn
Story by Quỳnh Chi
Black/White, 20 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Hoàng Tử Linh Lang
Hoàng Tử Linh Lang
Art by Hoàng Dự
Story by Hoàng Dự
Black/White, 20 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Chung Một Kẻ Thù
Chung Một Kẻ Thù
Art by Phan Oánh
Story by Minh Vũ
Color, 32 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Non Tây Áo Vải Cờ Đào
Non Tây Áo Vải Cờ Đào
Art by Hoàng Tường
Story by Vân Đào
Color, 32 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
An Dương Vương
An Dương Vương
Art by Tạ Huy Long
Story by Nguyễn Việt Hà
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Lý Nam Đế
Lý Nam Đế
Art by Tạ Huy Long
Story by Tạ Huy Long
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Lê Đại Hành
Lê Đại Hành
Art by Tạ Huy Long
Story by An Cương
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Tô Hiến Thành
Tô Hiến Thành
Art by Tạ Huy Long
Story by Việt Quỳnh
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Bà Triệu
Bà Triệu
Art by Tạ Huy Long
Story by An Cương
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Lê Chân
Lê Chân
Art by Thọ Vân
Story by Trần Đình Ngôn
Black/White, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Rừng Xanh Lập Chiến Công
Rừng Xanh Lập Chiến Công
Art by Hoa Sim Tím
Story by Kiều Phong
Black/White, 24 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Nữ Anh Hùng Họ Triệu
Nữ Anh Hùng Họ Triệu
Art by Phương Liên
Story by Trịnh Tần Phi
Black/White, 22 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Tướng Quân Phạm Ngũ Lão
Tướng Quân Phạm Ngũ Lão
Art by Hoàng Công Luận
Story by Lê Vân
, 48 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Yết Kiêu Dã Tượng
Yết Kiêu Dã Tượng
Art by Tạ Huy Long
Story by Hà Ân
Black/White, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Sự Tích Hồ Gươm
Sự Tích Hồ Gươm
Art by Vũ Duy Nghĩa
Story by Minh Trang
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Hai Bà Trưng
Hai Bà Trưng
Art by Lê Lam
Story by An Cương
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Lý Công Uẩn
Lý Công Uẩn
Art by Tạ Huy Long
Story by
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Ngô Quyền
Ngô Quyền
Art by Tạ Huy Long
Story by An Cương
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Trần Hưng Đạo
Trần Hưng Đạo
Art by Nguyễn Bích
Story by Lê Vân
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Đinh Bộ Lĩnh
Đinh Bộ Lĩnh
Art by Tạ Huy Long
Story by
Color, 32 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Lý Thường Kiệt
Lý Thường Kiệt
Art by Tạ Huy Long
Story by
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]


Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free
  Copyright © 2002-2019 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm