hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
vm comics - truyện tranh » Tạ Quang Phương » Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam Kim Đồng
Ai Mua Hành Tôi (2)
Ai Mua Hành Tôi (2)
Color, 32 pages, read 1464 times
[ READ ]
Ai Mua Hành Tôi
Ai Mua Hành Tôi
Color, 31 pages, read 3447 times
[ READ ]
An Dương Vương Xây Thành Ốc
An Dương Vương Xây Thành Ốc
Color, 31 pages, read 3162 times
[ READ ]
Bó Củi Biết Bay
Bó Củi Biết Bay
Color, 31 pages, read 2101 times
[ READ ]
Bốn Anh Tài
Bốn Anh Tài
Color, 32 pages, read 1853 times
[ READ ]
Chiếc Áo Tàng Hình
Chiếc Áo Tàng Hình
Color, 31 pages, read 2523 times
[ READ ]
Chuyện Nàng Tô Thị
Chuyện Nàng Tô Thị
Color, 32 pages, read 1131 times
[ READ ]
Chuyện Trê Cóc
Chuyện Trê Cóc
Color, 55 pages, read 124 times
[ READ ]
Chuyện Ông Gióng
Chuyện Ông Gióng
Color, 31 pages, read 2573 times
[ READ ]
Chàng Học Trò Có Chí
Chàng Học Trò Có Chí
Color, 31 pages, read 1799 times
[ READ ]
Chàng Học Trò Và Ba Con Chó Đá
Chàng Học Trò Và Ba Con Chó Đá
Color, 31 pages, read 2681 times
[ READ ]
Chàng Ngốc Học Khôn
Chàng Ngốc Học Khôn
Color, 32 pages, read 1446 times
[ READ ]
Chàng Ngốc và Gã Bợm
Chàng Ngốc và Gã Bợm
Color, 32 pages, read 1989 times
[ READ ]
Chàng Đăm Bri
Chàng Đăm Bri
Color, 31 pages, read 71 times
[ READ ]
Con Chim Khách Mầu Nhiệm
Con Chim Khách Mầu Nhiệm
Color, 31 pages, read 809 times
[ READ ]
Con Cóc Là Cậu Ông Giời
Con Cóc Là Cậu Ông Giời
Color, 31 pages, read 2018 times
[ READ ]
Con Gái Nàng Tiên Núi
Con Gái Nàng Tiên Núi
Color, 31 pages, read 1739 times
[ READ ]
Cái Trống Biết Nói
Cái Trống Biết Nói
Color, 31 pages, read 1410 times
[ READ ]
Cây Khế
Cây Khế
Color, 43 pages, read 1084 times
[ READ ]
Cây Tre Trăm Đốt
Cây Tre Trăm Đốt
Color, 32 pages, read 1545 times
[ READ ]
Công Chúa Liễu Hạnh
Công Chúa Liễu Hạnh
Color, 31 pages, read 2414 times
[ READ ]
Cậu Bé Chăn Cừu
Cậu Bé Chăn Cừu
Color, 16 pages, read 519 times
[ READ ]
Cứu Vật Vật Trả Ơn
Cứu Vật Vật Trả Ơn
Color, 31 pages, read 2463 times
[ READ ]
Dũng Sĩ Đam Dông
Dũng Sĩ Đam Dông
Color, 31 pages, read 2261 times
[ READ ]
Giận Mày Tao Ở Với Ai ?
Giận Mày Tao Ở Với Ai ?
Color, 32 pages, read 1246 times
[ READ ]
Giết Chó Khuyên Chồng
Giết Chó Khuyên Chồng
Color, 32 pages, read 1318 times
[ READ ]
Hai Anh Em Và Cây Thuốc Thần
Hai Anh Em Và Cây Thuốc Thần
Color, 31 pages, read 1320 times
[ READ ]
Hạt Lúa Thần
Hạt Lúa Thần
Color, 31 pages, read 1311 times
[ READ ]
Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt
Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt
Color, 32 pages, read 1189 times
[ READ ]
Hổ Trả Ơn Người
Hổ Trả Ơn Người
Color, 16 pages, read 2308 times
[ READ ]
Nghêu Sò Ốc Hến
Nghêu Sò Ốc Hến
Color, 32 pages, read 1690 times
[ READ ]
Ngôi Đền Giữa Biển
Ngôi Đền Giữa Biển
Color, 31 pages, read 46 times
[ READ ]
Ngưu Lang Chức Nữ
Ngưu Lang Chức Nữ
Color, 31 pages, read 1807 times
[ READ ]
Người Bán Trống Và Lũ Quỷ
Người Bán Trống Và Lũ Quỷ
Color, 31 pages, read 1345 times
[ READ ]
Người Cha Và Ba Con Trai
Người Cha Và Ba Con Trai
Color, 31 pages, read 1980 times
[ READ ]
Người Hóa Hổ
Người Hóa Hổ
Color, 32 pages, read 1415 times
[ READ ]
Người Vợ Hiền
Người Vợ Hiền
Color, 31 pages, read 2255 times
[ READ ]
Người Vợ Thông Minh
Người Vợ Thông Minh
Color, 31 pages, read 2447 times
[ READ ]
Nàng Tiên Cua
Nàng Tiên Cua
Color, 31 pages, read 1882 times
[ READ ]
Nàng Tiên Gạo
Nàng Tiên Gạo
Color, 31 pages, read 75 times
[ READ ]
Năm Hũ Vàng
Năm Hũ Vàng
Color, 32 pages, read 32 times
[ READ ]
Phiên Chợ Hẹn Ước
Phiên Chợ Hẹn Ước
Color, 31 pages, read 1689 times
[ READ ]
Phù Thủy Sợ Ma
Phù Thủy Sợ Ma
Color, 28 pages, read 1468 times
[ READ ]
Quan Âm Thị Kính
Quan Âm Thị Kính
Color, 31 pages, read 1461 times
[ READ ]
Quạ Và Công
Quạ Và Công
Color, 32 pages, read 1148 times
[ READ ]
Quận Gió
Quận Gió
Color, 32 pages, read 1078 times
[ READ ]
Sơn Tinh Thủy Tinh
Sơn Tinh Thủy Tinh
Color, 31 pages, read 19 times
[ READ ]
Sọ Dừa
Sọ Dừa
Color, 31 pages, read 2119 times
[ READ ]
Sự Tích Bánh Chưng Bánh Giầy
Sự Tích Bánh Chưng Bánh Giầy
Color, 32 pages, read 1790 times
[ READ ]
Sự Tích Con Cóc
Sự Tích Con Cóc
Color, 31 pages, read 1949 times
[ READ ]
Sự Tích Con Dã Tràng
Sự Tích Con Dã Tràng
Color, 31 pages, read 20 times
[ READ ]
Sự Tích Con Khỉ
Sự Tích Con Khỉ
Color, 29 pages, read 2062 times
[ READ ]
Sự Tích Con Muỗi
Sự Tích Con Muỗi
Color, 31 pages, read 35 times
[ READ ]
Sự Tích Con Thạch Sùng
Sự Tích Con Thạch Sùng
Color, 31 pages, read 1615 times
[ READ ]
Sự Tích Cái Chổi
Sự Tích Cái Chổi
Color, 31 pages, read 2912 times
[ READ ]
Sự Tích Cây Huyết Dụ
Sự Tích Cây Huyết Dụ
Color, 31 pages, read 1337 times
[ READ ]
Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết
Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết
Color, 31 pages, read 2849 times
[ READ ]
Sự Tích Dưa Hấu
Sự Tích Dưa Hấu
Color, 32 pages, read 1494 times
[ READ ]
Sự Tích Hội Chùa Hương
Sự Tích Hội Chùa Hương
Color, 31 pages, read 1547 times
[ READ ]
Sự Tích Núi Ngũ Hành
Sự Tích Núi Ngũ Hành
Color, 32 pages, read 30 times
[ READ ]
Sự Tích Tháp Báo Ân
Sự Tích Tháp Báo Ân
Color, 31 pages, read 2397 times
[ READ ]
Sự Tích Trầu Cau
Sự Tích Trầu Cau
Color, 32 pages, read 1289 times
[ READ ]
Tham Vàng Đả Lão Trượng
Tham Vàng Đả Lão Trượng
Color, 32 pages, read 1669 times
[ READ ]
Thạch Sanh
Thạch Sanh
Color, 35 pages, read 54 times
[ READ ]
Thần Sắt
Thần Sắt
Color, 16 pages, read 2542 times
[ READ ]
Tiếng Sáo Thần Kỳ
Tiếng Sáo Thần Kỳ
Color, 31 pages, read 1759 times
[ READ ]
Trương Chi
Trương Chi
Color, 32 pages, read 990 times
[ READ ]
Tìm Mẹ
Tìm Mẹ
Color, 32 pages, read 82 times
[ READ ]
Tú Uyên Giáng Kiều
Tú Uyên Giáng Kiều
Color, 31 pages, read 23 times
[ READ ]
Từ Thức Gặp Tiên
Từ Thức Gặp Tiên
Color, 32 pages, read 1452 times
[ READ ]
Viên Ngọc Ước
Viên Ngọc Ước
Color, 31 pages, read 47 times
[ READ ]
Voi Ngà Vàng
Voi Ngà Vàng
Color, 31 pages, read 1276 times
[ READ ]
Vua Heo
Vua Heo
Color, 31 pages, read 57 times
[ READ ]
Ông Trạng Quét
Ông Trạng Quét
Color, 31 pages, read 1642 times
[ READ ]
Đeo Nhạc Cho Mèo
Đeo Nhạc Cho Mèo
Color, 32 pages, read 1219 times
[ READ ]
Đi Ở Học Thành Tài
Đi Ở Học Thành Tài
Color, 31 pages, read 1889 times
[ READ ]
Đồng TIền Vạn Lịch
Đồng TIền Vạn Lịch
Color, 31 pages, read 769 times
[ READ ]
Cây Tre Trăm Đốt (2)
Cây Tre Trăm Đốt (2)
Color, 31 pages, read 54 times
[ READ ]
Sự Tích Trầu Cau (2)
Sự Tích Trầu Cau (2)
Color, 31 pages, read 14 times
[ READ ]


Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free
  Copyright © 2002-2019 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm