hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
vm comics - truyện tranh » Dân Gian
Cây Khế
Cây Khế
Art by Nguyễn Bích
Story by Minh Trang
Color, 43 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Đồng TIền Vạn Lịch
Đồng TIền Vạn Lịch
Art by Ngô Mạnh Lân
Story by Lê Thanh Nga
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Con Chim Khách Mầu Nhiệm
Con Chim Khách Mầu Nhiệm
Art by Phạm Ngọc Tuấn
Story by Thảo Hương
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Tuyển Tập Truyện Tranh Aesop
Tuyển Tập Truyện Tranh Aesop
Art by
Story by Aesop
Tags: Ngoại Quốc, Dân Gian
[ view series ]
Ông Trạng Quét
Ông Trạng Quét
Art by Vũ Xuân Hoàn
Story by Hiếu Minh
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Cái Trống Biết Nói
Cái Trống Biết Nói
Art by Phạm Ngọc Tuấn
Story by Thụy Anh
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Hai Anh Em Và Cây Thuốc Thần
Hai Anh Em Và Cây Thuốc Thần
Art by Nguyễn Trung Dũng
Story by Hồng Hà
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Sự Tích Cây Huyết Dụ
Sự Tích Cây Huyết Dụ
Art by Phạm Ngọc Tuấn
Story by Hiếu Minh
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Sự Tích Hội Chùa Hương
Sự Tích Hội Chùa Hương
Art by Trương Hiếu
Story by Trung Hậu
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Voi Ngà Vàng
Voi Ngà Vàng
Art by Phạm Ngọc Tuấn
Story by Hồng Hà
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Người Bán Trống Và Lũ Quỷ
Người Bán Trống Và Lũ Quỷ
Art by Vũ Xuân Hoàn
Story by Hiếu Minh
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Sự Tích Con Thạch Sùng
Sự Tích Con Thạch Sùng
Art by Nguyễn Công Hoan
Story by Hiếu Minh
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Hạt Lúa Thần
Hạt Lúa Thần
Art by Nguyễn Công Hoan
Story by Thụy Anh
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Quan Âm Thị Kính
Quan Âm Thị Kính
Art by Lê Minh Hải
Story by Thụy Anh
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Dũng sĩ Đam Dông
Dũng sĩ Đam Dông
Art by Tạ Huy Long
Story by Hồng Hà
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Người Vợ Hiền
Người Vợ Hiền
Art by Phạm Ngọc Tuấn
Story by Hồng Hà
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Người Cha Và Ba Con Trai
Người Cha Và Ba Con Trai
Art by Hồ Quảng
Story by Hồng Hà
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Sự Tích Tháp Báo Ân
Sự Tích Tháp Báo Ân
Art by Chu Linh Hoàng
Story by Hồng Hà
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Sọ Dừa
Sọ Dừa
Art by Anh Phương
Story by Hồng Hà
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
An Dương Vương Xây Thành Ốc
An Dương Vương Xây Thành Ốc
Art by Chu Linh Hoàng
Story by Nguyễn Huy Tưởng
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Con Gái Nàng Tiên Núi
Con Gái Nàng Tiên Núi
Art by Nguyễn Công Hoan
Story by Minh Quốc
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Chàng Học Trò Có Chí
Chàng Học Trò Có Chí
Art by Vũ Duy Nghĩa
Story by Hồng Hà
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Chàng Học Trò Và Ba Con Chó Đá
Chàng Học Trò Và Ba Con Chó Đá
Art by Kim Seung Hyun
Story by Hồng Giang
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Đi Ở Học Thành Tài
Đi Ở Học Thành Tài
Art by Phạm Ngọc Tuấn
Story by Bùi Lâm Bằng
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Tiếng Sáo Thần Kỳ
Tiếng Sáo Thần Kỳ
Art by Nguyễn Công Hoan
Story by Thụy Anh
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Chuyện Ông Gióng
Chuyện Ông Gióng
Art by Mai Long
Story by Tô Hoài
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Bó Củi Biết Bay
Bó Củi Biết Bay
Art by Phạm Ngọc Tuấn
Story by Hồng Hà
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Sự Tích Con Khỉ
Sự Tích Con Khỉ
Art by Phạm Ngọc Tuấn
Story by Hồng Hà
Color, 29 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Sự Tích Con Cóc
Sự Tích Con Cóc
Art by Phạm Ngọc Tuấn
Story by Thụy Anh
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Nàng Tiên Cua
Nàng Tiên Cua
Art by Phạm Ngọc Tuấn
Story by Hồng Hà
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Phiên Chợ Hẹn Ước
Phiên Chợ Hẹn Ước
Art by Trương Hiếu
Story by Nguyễn Trung Hậu
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Sự Tích Trầu Cau
Sự Tích Trầu Cau
Art by Thu Hằng
Story by Phương Huyên
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Sự Tích Dưa Hấu
Sự Tích Dưa Hấu
Art by Thái Mỹ Phương
Story by Linh Nâu
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Sự Tích Bánh Chưng Bánh Giầy
Sự Tích Bánh Chưng Bánh Giầy
Art by Nguyễn Quốc Hiệu
Story by Minh Châu
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Chàng Ngốc Học Khôn
Chàng Ngốc Học Khôn
Art by Tạ Lan Hạnh
Story by Văn Ốc
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Cây Tre Trăm Đốt
Cây Tre Trăm Đốt
Art by Mai Hoa
Story by Linh Nâu
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Ai Mua Hành Tôi (2)
Ai Mua Hành Tôi (2)
Art by Tạ Lan Hạnh
Story by Linh Nâu
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Từ Thức Gặp Tiên
Từ Thức Gặp Tiên
Art by Hà Dũng Hiệp
Story by Thụ Nho
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Trương Chi
Trương Chi
Art by Bích Khoa
Story by Văn Ốc
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Tham Vàng Đả Lão Trượng
Tham Vàng Đả Lão Trượng
Art by Họa Sỹ Còm
Story by Văn Ốc
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Người Hóa Hổ
Người Hóa Hổ
Art by Thành Phong
Story by Hoàng Oanh
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Bốn Anh Tài
Bốn Anh Tài
Art by Thành Phong
Story by Thụ Nho
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Chuyện Nàng Tô Thị
Chuyện Nàng Tô Thị
Art by Ngô Xuân Khôi
Story by Minh Thảo
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Giận Mày Tao Ở Với Ai ?
Giận Mày Tao Ở Với Ai ?
Art by Kim Duẩn
Story by Minh Châu
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Quạ Và Công
Quạ Và Công
Art by Trần Minh Tâm
Story by Minh Châu
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Giết Chó Khuyên Chồng
Giết Chó Khuyên Chồng
Art by Kim Duẩn
Story by Hoàng Oanh
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt
Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt
Art by Kim Duẩn
Story by Hoàng Oanh
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Nghêu Sò Ốc Hến
Nghêu Sò Ốc Hến
Art by Đặng Hồng Quân
Story by Minh Châu
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Đeo Nhạc Cho Mèo
Đeo Nhạc Cho Mèo
Art by Bút Chì
Story by Văn Ốc
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Phù Thủy Sợ Ma
Phù Thủy Sợ Ma
Art by Thành Phong
Story by Văn Ốc
Color, 28 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Quận Gió
Quận Gió
Art by Văn Minh
Story by Hoàng Oanh
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Hổ Trả Ơn Người
Hổ Trả Ơn Người
Art by Nguyễn Bích
Story by Thu Hiền
Color, 16 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Thần Sắt
Thần Sắt
Art by Nguyễn Bích
Story by Hoài Lộc
Color, 16 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Ngưu Lang Chức Nữ
Ngưu Lang Chức Nữ
Art by Nguyễn Công Hoan
Story by Hồng Hà
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Người Vợ Thông Minh
Người Vợ Thông Minh
Art by Tô Chiêm
Story by Trần Ngọc
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Chàng Ngốc và Gã Bợm
Chàng Ngốc và Gã Bợm
Art by Lê Minh Hải
Story by Hồng Hà
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Sự Tích Cái Chổi
Sự Tích Cái Chổi
Art by Trương Hiếu
Story by Thụy Anh
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Con Cóc Là Cậu Ông Giời
Con Cóc Là Cậu Ông Giời
Art by Tạ Trúc Bình
Story by Nguyễn Huy Tưởng
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Công Chúa Liễu Hạnh
Công Chúa Liễu Hạnh
Art by PHùng Phẩm
Story by Tuấn Nam
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Ai Mua Hành Tôi
Ai Mua Hành Tôi
Art by Nguyễn Bích
Story by Minh Quốc
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết
Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết
Art by Nguyễn Bích
Story by Trần Quốc
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian, English
[ READ ]
Cứu Vật Vật Trả Ơn
Cứu Vật Vật Trả Ơn
Art by Phạm Ngọc Tuấn
Story by Thụy Anh
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Chiếc Áo Tàng Hình
Chiếc Áo Tàng Hình
Art by Minh Trí
Story by Minh Quốc
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]


Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free
  Copyright © 2002-2019 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm