hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
vm comics - truyện tranh » Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam Kim Đồngview ALL COMICS
Ai Mua Hành Tôi
Ai Mua Hành Tôi
Color, 31 pages, read 3468 times
An Dương Vương Xây Thành Ốc
An Dương Vương Xây Thành Ốc
Color, 31 pages, read 3193 times
Bó Củi Biết Bay
Bó Củi Biết Bay
Color, 31 pages, read 2131 times
Cái Trống Biết Nói
Cái Trống Biết Nói
Color, 31 pages, read 1435 times
Cây Khế
Cây Khế
Color, 43 pages, read 1115 times
Cây Tre Trăm Đốt (2)
Cây Tre Trăm Đốt (2)
Color, 31 pages, read 109 times
Chàng Đăm Bri
Chàng Đăm Bri
Color, 31 pages, read 121 times
Chàng Học Trò Có Chí
Chàng Học Trò Có Chí
Color, 31 pages, read 1818 times
Chàng Học Trò Và Ba Con Chó Đá
Chàng Học Trò Và Ba Con Chó Đá
Color, 31 pages, read 2703 times
Chàng Ngốc và Gã Bợm
Chàng Ngốc và Gã Bợm
Color, 32 pages, read 2005 times
Chiếc Áo Tàng Hình
Chiếc Áo Tàng Hình
Color, 31 pages, read 2537 times
Chuyện Ông Gióng
Chuyện Ông Gióng
Color, 31 pages, read 2597 times
Chuyện Trê Cóc
Chuyện Trê Cóc
Color, 55 pages, read 241 times
Con Chim Khách Mầu Nhiệm
Con Chim Khách Mầu Nhiệm
Color, 31 pages, read 823 times
Con Cóc Là Cậu Ông Giời
Con Cóc Là Cậu Ông Giời
Color, 31 pages, read 2028 times
Con Gái Nàng Tiên Núi
Con Gái Nàng Tiên Núi
Color, 31 pages, read 1756 times
Công Chúa Liễu Hạnh
Công Chúa Liễu Hạnh
Color, 31 pages, read 2441 times
Cứu Vật Vật Trả Ơn
Cứu Vật Vật Trả Ơn
Color, 31 pages, read 2471 times
Đi Ở Học Thành Tài
Đi Ở Học Thành Tài
Color, 31 pages, read 1894 times
Đồng TIền Vạn Lịch
Đồng TIền Vạn Lịch
Color, 31 pages, read 781 times
Dũng Sĩ Đam Dông
Dũng Sĩ Đam Dông
Color, 31 pages, read 2271 times
Hai Anh Em Và Cây Thuốc Thần
Hai Anh Em Và Cây Thuốc Thần
Color, 31 pages, read 1351 times
Hạt Lúa Thần
Hạt Lúa Thần
Color, 31 pages, read 1329 times
Hổ Trả Ơn Người
Hổ Trả Ơn Người
Color, 16 pages, read 2365 times
Năm Hũ Vàng
Năm Hũ Vàng
Color, 32 pages, read 125 times
Nàng Tiên Cua
Nàng Tiên Cua
Color, 31 pages, read 1898 times
Nàng Tiên Gạo
Nàng Tiên Gạo
Color, 31 pages, read 144 times
Ngôi Đền Giữa Biển
Ngôi Đền Giữa Biển
Color, 31 pages, read 174 times
Người Bán Trống Và Lũ Quỷ
Người Bán Trống Và Lũ Quỷ
Color, 31 pages, read 1356 times
Người Cha Và Ba Con Trai
Người Cha Và Ba Con Trai
Color, 31 pages, read 2005 times
Người Vợ Hiền
Người Vợ Hiền
Color, 31 pages, read 2287 times
Người Vợ Thông Minh
Người Vợ Thông Minh
Color, 31 pages, read 2486 times
Ngưu Lang Chức Nữ
Ngưu Lang Chức Nữ
Color, 31 pages, read 1823 times
Ông Trạng Quét
Ông Trạng Quét
Color, 31 pages, read 1657 times
Phiên Chợ Hẹn Ước
Phiên Chợ Hẹn Ước
Color, 31 pages, read 1710 times
Quan Âm Thị Kính
Quan Âm Thị Kính
Color, 31 pages, read 1476 times
Sọ Dừa
Sọ Dừa
Color, 31 pages, read 2164 times
Sơn Tinh Thủy Tinh
Sơn Tinh Thủy Tinh
Color, 31 pages, read 54 times
Sự Tích Cái Chổi
Sự Tích Cái Chổi
Color, 31 pages, read 2941 times
Sự Tích Cây Huyết Dụ
Sự Tích Cây Huyết Dụ
Color, 31 pages, read 1349 times
Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết
Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết
Color, 31 pages, read 2869 times
Sự Tích Con Cóc
Sự Tích Con Cóc
Color, 31 pages, read 1984 times
Sự Tích Con Dã Tràng
Sự Tích Con Dã Tràng
Color, 31 pages, read 68 times
Sự Tích Con Khỉ
Sự Tích Con Khỉ
Color, 29 pages, read 2081 times
Sự Tích Con Muỗi
Sự Tích Con Muỗi
Color, 31 pages, read 141 times
Sự Tích Con Thạch Sùng
Sự Tích Con Thạch Sùng
Color, 31 pages, read 1629 times
Sự Tích Hồ Gươm
Sự Tích Hồ Gươm
Color, 31 pages, read 5329 times
Sự Tích Hội Chùa Hương
Sự Tích Hội Chùa Hương
Color, 31 pages, read 1559 times
Sự Tích Núi Ngũ Hành
Sự Tích Núi Ngũ Hành
Color, 32 pages, read 92 times
Sự Tích Tháp Báo Ân
Sự Tích Tháp Báo Ân
Color, 31 pages, read 2406 times
Sự Tích Trầu Cau (2)
Sự Tích Trầu Cau (2)
Color, 31 pages, read 62 times
Thạch Sanh
Thạch Sanh
Color, 35 pages, read 204 times
Thần Sắt
Thần Sắt
Color, 16 pages, read 2584 times
Tiếng Sáo Thần Kỳ
Tiếng Sáo Thần Kỳ
Color, 31 pages, read 1767 times
Tìm Mẹ
Tìm Mẹ
Color, 32 pages, read 182 times
Tú Uyên Giáng Kiều
Tú Uyên Giáng Kiều
Color, 31 pages, read 153 times
Viên Ngọc Ước
Viên Ngọc Ước
Color, 31 pages, read 128 times
Voi Ngà Vàng
Voi Ngà Vàng
Color, 31 pages, read 1292 times
Vua Heo
Vua Heo
Color, 31 pages, read 243 times
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free
  Copyright © 2002-2019 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm