hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
vm comics - truyện tranh » Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam Kim Đồngview ALL COMICS
Ai Mua Hành Tôi
Ai Mua Hành Tôi
Color, 31 pages, read 3452 times
An Dương Vương Xây Thành Ốc
An Dương Vương Xây Thành Ốc
Color, 31 pages, read 3166 times
Bó Củi Biết Bay
Bó Củi Biết Bay
Color, 31 pages, read 2111 times
Cái Trống Biết Nói
Cái Trống Biết Nói
Color, 31 pages, read 1418 times
Cây Khế
Cây Khế
Color, 43 pages, read 1091 times
Cây Tre Trăm Đốt (2)
Cây Tre Trăm Đốt (2)
Color, 31 pages, read 72 times
Chàng Đăm Bri
Chàng Đăm Bri
Color, 31 pages, read 94 times
Chàng Học Trò Có Chí
Chàng Học Trò Có Chí
Color, 31 pages, read 1805 times
Chàng Học Trò Và Ba Con Chó Đá
Chàng Học Trò Và Ba Con Chó Đá
Color, 31 pages, read 2687 times
Chàng Ngốc và Gã Bợm
Chàng Ngốc và Gã Bợm
Color, 32 pages, read 1992 times
Chiếc Áo Tàng Hình
Chiếc Áo Tàng Hình
Color, 31 pages, read 2527 times
Chuyện Ông Gióng
Chuyện Ông Gióng
Color, 31 pages, read 2580 times
Chuyện Trê Cóc
Chuyện Trê Cóc
Color, 55 pages, read 138 times
Con Chim Khách Mầu Nhiệm
Con Chim Khách Mầu Nhiệm
Color, 31 pages, read 813 times
Con Cóc Là Cậu Ông Giời
Con Cóc Là Cậu Ông Giời
Color, 31 pages, read 2018 times
Con Gái Nàng Tiên Núi
Con Gái Nàng Tiên Núi
Color, 31 pages, read 1743 times
Công Chúa Liễu Hạnh
Công Chúa Liễu Hạnh
Color, 31 pages, read 2418 times
Cứu Vật Vật Trả Ơn
Cứu Vật Vật Trả Ơn
Color, 31 pages, read 2465 times
Đi Ở Học Thành Tài
Đi Ở Học Thành Tài
Color, 31 pages, read 1889 times
Đồng TIền Vạn Lịch
Đồng TIền Vạn Lịch
Color, 31 pages, read 775 times
Dũng Sĩ Đam Dông
Dũng Sĩ Đam Dông
Color, 31 pages, read 2261 times
Hai Anh Em Và Cây Thuốc Thần
Hai Anh Em Và Cây Thuốc Thần
Color, 31 pages, read 1325 times
Hạt Lúa Thần
Hạt Lúa Thần
Color, 31 pages, read 1319 times
Hổ Trả Ơn Người
Hổ Trả Ơn Người
Color, 16 pages, read 2312 times
Năm Hũ Vàng
Năm Hũ Vàng
Color, 32 pages, read 50 times
Nàng Tiên Cua
Nàng Tiên Cua
Color, 31 pages, read 1888 times
Nàng Tiên Gạo
Nàng Tiên Gạo
Color, 31 pages, read 84 times
Ngôi Đền Giữa Biển
Ngôi Đền Giữa Biển
Color, 31 pages, read 64 times
Người Bán Trống Và Lũ Quỷ
Người Bán Trống Và Lũ Quỷ
Color, 31 pages, read 1347 times
Người Cha Và Ba Con Trai
Người Cha Và Ba Con Trai
Color, 31 pages, read 1984 times
Người Vợ Hiền
Người Vợ Hiền
Color, 31 pages, read 2261 times
Người Vợ Thông Minh
Người Vợ Thông Minh
Color, 31 pages, read 2456 times
Ngưu Lang Chức Nữ
Ngưu Lang Chức Nữ
Color, 31 pages, read 1811 times
Ông Trạng Quét
Ông Trạng Quét
Color, 31 pages, read 1648 times
Phiên Chợ Hẹn Ước
Phiên Chợ Hẹn Ước
Color, 31 pages, read 1696 times
Quan Âm Thị Kính
Quan Âm Thị Kính
Color, 31 pages, read 1469 times
Sọ Dừa
Sọ Dừa
Color, 31 pages, read 2133 times
Sơn Tinh Thủy Tinh
Sơn Tinh Thủy Tinh
Color, 31 pages, read 24 times
Sự Tích Cái Chổi
Sự Tích Cái Chổi
Color, 31 pages, read 2917 times
Sự Tích Cây Huyết Dụ
Sự Tích Cây Huyết Dụ
Color, 31 pages, read 1341 times
Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết
Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết
Color, 31 pages, read 2855 times
Sự Tích Con Cóc
Sự Tích Con Cóc
Color, 31 pages, read 1961 times
Sự Tích Con Dã Tràng
Sự Tích Con Dã Tràng
Color, 31 pages, read 23 times
Sự Tích Con Khỉ
Sự Tích Con Khỉ
Color, 29 pages, read 2069 times
Sự Tích Con Muỗi
Sự Tích Con Muỗi
Color, 31 pages, read 76 times
Sự Tích Con Thạch Sùng
Sự Tích Con Thạch Sùng
Color, 31 pages, read 1617 times
Sự Tích Hồ Gươm
Sự Tích Hồ Gươm
Color, 31 pages, read 5309 times
Sự Tích Hội Chùa Hương
Sự Tích Hội Chùa Hương
Color, 31 pages, read 1550 times
Sự Tích Núi Ngũ Hành
Sự Tích Núi Ngũ Hành
Color, 32 pages, read 33 times
Sự Tích Tháp Báo Ân
Sự Tích Tháp Báo Ân
Color, 31 pages, read 2401 times
Sự Tích Trầu Cau (2)
Sự Tích Trầu Cau (2)
Color, 31 pages, read 19 times
Thạch Sanh
Thạch Sanh
Color, 35 pages, read 103 times
Thần Sắt
Thần Sắt
Color, 16 pages, read 2551 times
Tiếng Sáo Thần Kỳ
Tiếng Sáo Thần Kỳ
Color, 31 pages, read 1760 times
Tìm Mẹ
Tìm Mẹ
Color, 32 pages, read 91 times
Tú Uyên Giáng Kiều
Tú Uyên Giáng Kiều
Color, 31 pages, read 34 times
Viên Ngọc Ước
Viên Ngọc Ước
Color, 31 pages, read 51 times
Voi Ngà Vàng
Voi Ngà Vàng
Color, 31 pages, read 1278 times
Vua Heo
Vua Heo
Color, 31 pages, read 99 times


Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free
  Copyright © 2002-2019 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm