hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngọa Long Sinh » Xác Chết Loạn Giang Hồ[2526672] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.1/7 - 126 votes
  view comments COMMENTS  
   
   

  Ngọa Long Sinh  Xác Chết Loạn Giang Hồ


  MỤC LỤC 

  1. Trong Thuyền lớn Phát Sinh Án Mạng
  2. Đáy Giếng Khô Kỳ Nữ Từ Trần
  3. Khâu Tiểu San Tìm Nơi Gởi Xác mẹ
  4. Tiểu Cô Nương Trổ Tài hạ Địch
  5. Lúc Lâm Nguy Gặp Người Quen
  6. Tiểu Cô Nương Liệu Việc Như Thần
  7. Đỉnh Núi Tuyết Côn Sơn Xuất Hiện
  8. Bị Phỉnh Phờ Đại Hiệp Tha Đôi Trẻ
  9. Khâu Tiểu San Đả Bại Trí Quang
  10. Cuộc trả Giá Chiếc chìa Khóa
  11. Hai Nhân Vật Kỳ Khôi Xuất Hiện
  12. Thần Phong Bang Giở Trò Quái Đản
  13. Trong Cổ Miếu Quần Hùng Tụ Hội
  14. Quần Hào Tranh Thủ Tiêu Lĩnh Vu
  15. Cứu Người Nên Nổi Phải Lo Âu
  16. Phong Hoa Tuyết Nguyệt Tứ Công Tử
  17. Nghe Tiếng Cười Hào kiệt Kinh Hồn
  18. Ngô Công Xuất Hiện Quần Hào Táng Đởm
  19. Chùa Tam Nguyên Bố Trí Phòng Thủ
  20. Núi Võ Đương Quần Hùng Xuất Hiện
  21. Chùa Tam Nguyên Quần Hùng Xuất Hiện
  22. Trung Châu Nhị Cổ Cướp Tiêu Lĩnh Vu
  23. Trung Châu Nhị Cổ Để Mất Tiêu Lĩnh Vu
  24. Đại Bàng Cứu Thoát Tiểu Anh Hùng
  25. Trong Hang Thẳm Tiêu Lĩnh Vu Gặp Kỳ Nhân
  26. Trên Võng Mây Rèn Luyện Nội Công
  27. Cuộc Tỷ Đấu Lần Chót Bất Phân Thắng Bại
  28. Ngự Kiếm Thuật Đã Thương Hoà Thượng
  29. Ai Đã Mạo Danh Tiêu Đại Hiệp
  30. Tiêu Lĩnh Vu Trổ Tài Thần Võ
  31. Chu Triệu Long Cạm Bẫy Tiểu Anh Hùng
  32. Tiêu Lĩnh Vu Phô Trương Tuyệt Kỹ
  33. Vọng Hoa Lầu Lấp Loáng Ánh Đèn Hồng
  34. Nhân Vật Nào Xâm Phạm Vọng Hoa Lâu
  35. Thẫm , Chu , Tiêu Kết Nghĩa Chi Lan
  36. Tam Liễu Loan Tế Điện Tiêu Lĩnh Vu
  37. Khúc Đoạn Trường Tan Nát Ruột Gan
  38. Tiêu Lĩnh Vu Trùng Phùng Trung Châu Nhị Cổ
  39. Tiêu Lang Đả Bại Trung Châu Nhị Cổ
  40. Tiêu Lĩnh Vu Kết Giao Nhị Cổ
  41. Phô Độc Vật Kim Hoa Đắc Chí
  42. Vân Dương Tử Tính Bề Trao Đổi
  43. Vướng Lời Thề Hào Kiệt Lo Buồn
  44. Giữa Giòng Sông Hai Bên Phó Ước
  45. Tiêu Lang Thật Chạm Trán Tiêu Lang Giả
  46. Tiêu Lang Chân Giả Cùng Nhau So Kiếm
  47. Đường Tam Cô Bị Bắt Giam Cầm
  48. Tìm Nhị Cổ Tiêu Lang Gặp Quái Nhân
  49. Bị Hút Máu Tiêu Lang Bở Vía
  50. Cha Hung Ác Sinh Con Phúc Hậu
  51. Kim Hoa Phu Nhân Đả Bại Nhị Hiệp
  52. Điều Bí Ẩn Trong Bức Thần Họa
  53. Tiêu Lang Thi Triển Hồi Hoàn Thủ
  54. Tiêu Lĩnh Vu Gạn Hỏi Kim Lan
  55. Ai Ngờ Rương Gỗ Đựng Đầu Người
  56. Vì Nhẫn Nhục Tiêu Lang Bị Kiếm Thương
  57. Ẩn Núp Trong Xe Thi Kế Độc
  58. Vào Nhà Gianh Ẩn Lánh Gặp Cao Nhân
  59. Tiêu Lĩnh Vu Chạm Trán Cừu Nhân
  60. Tiêu Lĩnh Vu Lực Chiến Quần Hào
  61. Sở Côn Sơn Tỏ Dạ Quan Hoài
  62. Tiền Đại Nương Mượn Người Thế Cháu
  63. Tiền Đại Nương Bàn Kế Cự Địch
  64. Mã Vân Phi Lực Chiến Tiêu Lang
  65. Cuộc So Tài Nguyệt Án Tiêu Lang
  66. Mã Vân Phi Quả Là Tay Hào Kiệt
  67. Cuộc Tương Hội Giữa Tiêu Lang Và Công Chúa
  68. Băng Công Chúa Cứu Mạng Hai Người
  69. Tiêu Lĩnh Vu Nhanh Tay Hạ Đường Nguyên Kỳ
  70. Cảnh Cũ Y Nguyên Người Mất Hút
  71. Tiêu Lang Trở Lại Vọng Hoa Lâu
  72. Trong Miếu Hoang Hào Kiệt Ẩn Mình
  73. Xuyên Tâm Tiển Xử Người Phản Bạn
  74. Trong Đống Rơm Có Người Nhảy Ra
  75. Trong Miếu Hoang Anh Vũ Đưa Tin
  76. Vật báu trao cho người lạ mặt
  77. Miếu Thổ Địa đại hán đưa thư
  78. Ngọc Lan tài trí hơn người
  79. Trong lều gianh quần hùng tụ hội
  80. Kim Bàn Toán đả thương lệnh chúa
  81. Kim Xà Lệnh Chúa bị cầm tù
  82. Bị trọng thương Bành đại hiệp đưa tin
  83. Thần Phong Bang Chúa là nam hay nữ
  84. Dùng phép mầu liên lạc bạn đồng môn
  85. Mạo hiểm tìm vào nơi tụ hội
  86. Ám toán không thành lại chết oan
  87. Kim , Ngọc Lan liều mình cứu chủ
  88. Vào mồ hoang cứu thoát Tiêu lang
  89. Thần Thầu xuấn hiện cắp Ngân Bài
  90. Hào kiệt cải trang vào hổ huyệt
  91. Tư Mã Càn coi bói đoán tương lai
  92. Phải chăng Phụng Trúc nhận được Tiêu lang
  93. Tư Mã Càn khai diển cuộc đấu
  94. Tiêu lang thi tuyệt kỷ cứu nguy
  95. Kim Hoa phu nhân phóng Kim tầm cổ độc
  96. Tiêu Lĩnh Vu ngăn ngừa phóng độc
  97. Tiểu nha đầu trúng độc mạng vong
  98. Độc Thủ Dược Vương cứu tĩnh Phụng Trúc
  99. Buồn thân thế Phụng Trúc lo âu
  100. Trên bàn tiệc cao thủ trổ tài
  101. Tư Mã Càn đả thương giả Tiêu Lang
  102. Tôn Bất Tà cầm đầu phe chống đối
  103. Lâm Chuyên Trận khôn ngăn đại địch
  104. Lão Thâu Nhi Mạo hiểm đưa tin
  105. Hùng Tinh Đởm dẹp tan Xà Trận
  106. Vào nhà tù hào kiệt gặp song thân
  107. Chưa qua Khỉ độc lại đến Kim Cương
  108. Vừa thoát Kim Cương lại đến Ngũ Long
  109. Cửa hang núi quần hùng cản địch
  110. Thẩm Mộc Phong cũng đuổi tới nơi
  111. Kiếm tuốt cung dương lại bãi binh
  112. Đưa song thân tìm nơi lánh nạn
  113. Cứu mẫu thân Tiêu lang đành đổi mạng
  114. Trượng phu coi tín nghĩa nặng bằng non
  115. Tiêu Lĩnh Vu thản nhiên phó ước
  116. Cha độc ác nhưng con hiền hậu
  117. Khuyên nhủ cạn lời , nài ép hôn nhân
  118. Nghe ái nữ thôi không lấy máu
  119. Đến Tam Giáp lại gặp lão râu dê
  120. Tống Bảo đưa người vào thạch động
  121. Dược Vương dùng độc bắt Xà vương
  122. Người ẩn cư trong thạch thất là ai ?
  123. Trong đường hầm xảy ra cuộc giao tranh
  124. Độc Thủ Dược Vương Điều Trị Ái Nữ
  125. Qua thuyền lớn Thời Thanh lánh nạn
  126. Một thiên bí sử về Họa Thánh
  127. Trên thuyền ngũ sắc Tiêu Dao xuất hiện
  128. Phải đeo hình cụ mới được lên thuyền
  129. Tôn bất Tà sao lại ở đây ?
  130. Tôn Bất Tà thoát vòng trói buộc
  131. Anh hùng bị cột vẫn ra oai
  132. Trên sân thuyền máu đỗ thây phơi
  133. Thấy hào kiệt hai bên trả giá
  134. Thoát vòng xiềng khóa lại vướng song thân
  135. Trong nông xá hào kiệt gặp song thân
  136. Căn nhà giang bị địch bao vây
  137. Đuổi cường địch quần hùng trốn chạy
  138. Độc thủ Dược Vương dứt tình huynh đệ
  139. Nhờ Nhược Nữ quần hào thoát hiểm
  140. Chưa thoát quần ma lại gặp thần phong
  141. Thoát vòng vây lại gặp người quen
  142. Bắc Thiên xuất hiện ở Trung Nguyên
  143. Tiêu Lang đại chiến Bắc Thiên Tôn
  144. Hàn băng chưởng đả thương hào kiệt
  145. Kim Hoa chạy thuốc cứu Tiêu Lang
  146. Lục Quyên đại giải cứu Tiêu Lang
  147. Vì cứu người Mai Côi bị trọng thương
  148. Người bắt giữ Tiêu lão gia là ai ?
  149. Vào rừng sâu đại hiệp gặp quái nhân
  150. Trước ao đầm quái thú xuất hiện
  151. Bầy nhặng đen vây hãm anh hùng
  152. Kim hoa phu nhân giải cứu quần hùng
  153. Nhện chằng lưới phòng ngừa nhặng máu
  154. Người bí mật đề thơ từ ta.
  155. Trong nhà gianh xảy biến kinh người
  156. Những người lạ cứu viện quần hùng
  157. Phái Võ Đương vì đâu thoát nạn
  158. Tiêu Lang Nỗi Tiếng Danh Y
  159. Phải chăng nhị ác mắc chứng điên khùng
  160. Nghe mắch nước Tiêu Lang chữa bịnh
  161. Nhớ chuyện xưa hào kiệt ngẩn ngơ
  162. Tam giang viện Thương Bát trúng đao thương
  163. Nghe cảnh cáo Tiêu Lang thoát hiểm
  164. Quần hào do thám tam giang viện
  165. Hai cô kỹ nữ bại lộ chân tướng
  166. Trong kỷ viện quần hùng ngộ hiểm
  167. Nhị tỳ bỏ mạng cứu quần hùng
  168. Tiêu Lang đại chiến hồng y quái
  169. Tiêu Lang lại được tiếng đàn giải nguy
  170. Khâu Tiểu San lánh mặt Tiêu Lang
  171. Toà nhà lớn giữa rừng trúc
  172. Ngọc Tiêu Lang quân xuất hiện
  173. Ngọc Tiêu động thủ với Tiêu Lang
  174. Tiêu Lĩnh Vu trùng hội tỷ nương
  175. Ngọc Tiêu giở thói hung hăng
  176. Thuận chuyện xưa lòng lại đau lòng
  177. Biệt tỷ nương hào kiệt rời nhau

   
   
   
   
  nguồn: 4vn.net

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Phong Thần - Quyển 2

  Hứa Trọng Lâm

    Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm