CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Độc Cô Hồng » Tướng Cướp Liêu Đông

Tướng Cướp Liêu Đông

Độc Cô Hồng

Tướng Cướp Liêu Đông

 
nguồn: nhanmonquan.com

BOOK COMMENTS

 • 6.2/7 - 16 ratings
  • nguyenngodn 7 years ago

   Bài viết khá hay nhưng có một điểm không logique: Tại sao lại cam tâm chịu vào nhà lao mà không có lý do chính đang? Ðây là cấu trúc gượng ép, không xác đáng! Rất tiếc!

   0
  Reply
  • nguyenngodn 7 years ago

   Ðộc Cô Hồng viết được hai tác phẩm xuất sắc là: TƯỚNG CƯỚP LIÊU ÐÔNG & THIÊN MỘC SẮC KIÊM. Nên đọc hai tác phẩm nầy!

   0
  Reply
  TO TOP
  SEARCH