CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Trần Kim Trúc » Tôi Giết Nguyễn Bình

Tôi Giết Nguyễn Bình

Trần Kim Trúc

Tôi Giết Nguyễn Bình
Hồi ký Tham mưu trưởng Trung đoàn 25 Bình Xuyên

ĐỒNG NAI xuất bản 1972
nguồn: baovecovang2012.wordpress.com

BOOK COMMENTS

  • 0.0/7 - 0 rating
    TO TOP
    SEARCH