hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngã Cật Tây Hồng Thị » Thốn Mang[315574] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   2.0/7 - 1 vote
  view comments COMMENTS  
   
   

  Ngã Cật Tây Hồng Thị  Thốn Mang


  MỤC LỤC   Quyển 1. Tuyết Dạ

    1. Tinh La
    2. Phi Đao Biến Hướng
    3. Tử Vong thối pháp
    4. Cơ nhân dược thủy
    5. Khương Tuyết
    6. Tuyết dạ
    7. Tẩy tuỷ đan
    8. Thoát thai hoán cốt
    9. Đột phi mãnh tiến
    10. Khảo hạch
    11. Toản giới
    12. Lệ khí
    13. Đại nghĩa
    Chương14 . Bá vương Hạng Vũ
    15. Thuế biến
    16. B1 Cơ nhân dược thuỷ
    17. Tiên Thiên
    18. Ám đấu
    19. Siêu cấp cao thủ
    20. Hải khoát bằng ngư dược


  Quyển 2. Tử Đạn

    1. Địa hạ quyền đàn
    2. Vũ si Điền Cương
    3. Sát thủ giới
    4. Sát thủ "Tử Đạn"
    5. Thập ức mỹ kim
    6. Chiến
    7. Địa hạ thế giới
    8. Kinh hỉ
    9. Ma thần lục tuyệt
    10. Đoạn xuyên phân hải
    11. Tuyết lang nhân
    12. Hỗn độn đại la thiên đạo
    13. Thái Bạch tửu lâu
    14. Thương thủ tổ chức
    15. Sư bá
    16. Thất diệu tinh cực
    17. Thu đồ
    18. Hồng Y đại chủ giáo
    19. Thiên phú
    20. Bá vương thu đồ
    21. Lý Thạc
    22. Văn tử
    23. Thanh Bang thái thượng trưởng lão
    24. Liễu ám hoa minh
    25. Nhiệm vụ đáo thủ
    26. Lang Vương
    27. Đao khí
    28. Miểu sát


  Quyển 3. Kim Đan

    1. Thanh Bang khách khanh trưởng lão
    2. Xà hạt
    3. Huyết độn
    4. Huyết tộc tinh huyết
    5. Lâm gia chi biến
    6. Thối luyện
    7. Trùng kích Kim Đan
    8. Thập tam thị tộc đích quyền uy
    9. Ma Vương chi chiến
    10. Huynh đệ
    11. Hợp mưu
    12. Ngư ông đắc lợi
    13. Sơ vi nhân sư
    14. Huyết tộc thiêu chiến giả
    15. Cát Hân
    16. Chung cực huyền thưởng
    17. Hí sái Anthony
    18. Phong cuồng
    19. Tổng công
    20. Vi liễu gia tộc
    21. Tử đích an tâm
    22. Bỉ tái
    23. Thành vi Huyết tộc
    24. kim đan cảnh giới
    25. New York nguy cơ
    26. Ma đạo thiên thành
    27. Bạo tạc đích dư ba
    28. Linh tinh
    29. Hành động khai thuỷ
    30. Tồi khô lạp hủ
    31. Phế vật lợi dụng
    32. Chủ Nhân Tập Đoàn Tuyết Lan


  Quyển 4. Cực thối Đạo quán

    1. Nhị thập nhất vị quyền thủ
    2. Linh hồn ấn ký
    3. Điễn Sí huyền công
    4. Cực Thối đạo
    5. Cực Thối đạo đích ba sáo thối pháp
    6. Trục Bộ Phát Triển
    7. Nhất Tinh Cấp huấn luyện viên
    8. Thánh Lâm tập đoàn đích yêu thỉnh
    9. Mỏ dầu
    10. Lâm Thiên Vũ đến thăm
    11. Ngươi là...
    12. Kí kết hợp đồng
    13. Thất đại đệ tử
    14. Kinh thiên động địa
    15. Khai nghiệp đại điển
    16. Khả liên đích Lâm Thiên Vũ
    17. - Hương hỏa
    18. - Thích quán
    19. Linh quang
    20. Thanh thế
    21. Tuyết Lan đảo
    22. Chiến đấu
    23. Grim
    24. Điền Cương xuất quan
    25. Nhập ma cuồng hóa
    26. Cát Lỗ Phổ đích sát ý
    27. Sơn vũ dục lai
    28. Tuyệt Sát
    29. Bí mật chi địa
    30. Tây Bá Lợi á huấn luyện doanh
    31. Mãi nhân
    32. Cấp nhu
    33. Hoành phúc
    34. Nộ
    35. Quỷ vực
    36. Quỷ cốc tiên phủ
    37. Thiên diễn bí quyển
    38. Cực từ ma sát
    39. Ngưu Ma vương đích ngoại tu chi pháp
    40. Sáu năm
    41. Trở về
    42. Nhật tân nguyệt dị


  Quyển 5. Côn Luân tiên cảnh

    1. Tích nhật huynh đệ
    2. Sư huynh Huyết Nguyệt
    3. Côn Luân tiên cảnh
    4. Tinh Cực tông
    5. Ảo Quang chân nhân
    6. Bí mật của Ảo Quang chân nhân
    7. Âm Dương đao
    8. Biệt khí (nén giận)
    9. Thiên kiếp
    10. Thân thế chi mê
    11. Thục Sơn kiếm phái
    12. Thục Sơn đệ tử
    13. Trần Kiếm Phong
    14. Trần Kiếm Phong đích lễ vật
    15. Trùng quan nhất nộ
    16. Phá sơn liệt không
    17. Tiêu Diêu tán tiên
    18. Sơn trung tam niên
    19. Hồng Trần Luyện Tâm khúc
    20. Thất Sắc Hạnh Linh hoa
    21. Phụ Tử
    22. Cường Thủ Hào Đoạt
    23. Cẩu Thí Bất Thị
    24. Thâu tập
    25. Tán tiên
    26. Nhất xúc tức phát
    27. Nguyên Anh Kim Huyết
    28. Nộ xích
    29. Đại Chiến
    30. Kỵ Hổ Nan Hạ
    31. Kiếm Chi Bi Sát


  Quyển 6. Phong khởi vân dũng

    1. Lớn mạnh
    2. Thân tình
    3. Tu luyện
    4. Tiên giới chi bí
    5. Độ Kiếp kỳ
    6. Tầm Mịch nhạc chương
    7. Lục Giới
    8. Luyện đan
    9. Âm mai
    10. Cố Chấp
    11. Tinh hỏa liệu nguyên
    12. Liên phiên lai nhân
    13. Vân Vụ sơn
    14. Độ kiếp
    15. Khinh tùng (Nhẹ nhàng)
    16. Huyền bí
    17. Đao Chi Bí Sát
    18. Thiên Nhàn li khứ
    19. Tiên nhân hàng thế (hạ thế)
    20. Đại loạn
    21. Kinh hãi
    22. Tề tụ Vân Vụ sơn
    23. Sấm trận
    24. Mê huyễn sát kiếp
    25. Ngũ lôi oanh đỉnh
    26. Chung kiến thần kiếm
    27. Phúc hề họa hề
    28. Cước đạp Thanh Vân
    29. Nguy cơ tử vong
    30. Nguyên thần bất diệt, tức vi bất tử (1)
    31. Lý Dương tử liễu (chết rồi) - Thượng
    32. Lý Dương đã chết? (hạ)
    33. Đồ lục (Tàn sát)


  Quyển 7. Kim sắc huyết dịch

    1. Độ kiếp trung kỳ
    2. Cửu vi liễu
    3. Chiến Thần Ngõa
    4. Cường thưởng
    5. Tuyết
    6. Nhất kích tất sát
    7. Bá Vương truyền nhân
    8. Tụ thủ (tập hợp)
    9. Nhĩ ngu ngã trá
    10. Hắc hoa chi tráo
    11. Hắc Diệm linh châu chi diệu dụng
    12. Huyết Vũ
    13. Ma Cung cung chủ
    14. Trở lại thế tục
    15. Lý thị hào môn
    16. Phục cừu hành động khai thủy (bắt đầu hành động phục thù)
    17. Tu ma giả đại quân
    18. Đồ sát lệnh
    19. Lâm gia đích phong cuồng
    20. Lưu huyết đích dạ
    21. Nhân quả tuần hoàn
    22. Điền Cương đích sư môn
    23. Thánh khí tiên khí?
    24. Huyết ngục nhất tộc
    25. thần chi huyết dịch
    26. Ngộ kiến Lâm Thiên Vũ
    27. truy sát lâm thiên vũ
    28. thiên đàng tới địa ngục
    29. Lâm Thiên Vũ đích mạt thiên
    30. Thuế biến
    31. Kim sắc huyết dịch
    32. Hắc Long
    33. Kỳ dị đích thiên kiếp (Thiên kiếp kì dị)
    34. Nhất phi xung thiên
    35. Trảm long
    36. Phi thăng Ma giới


  Quyển 8. Phiêu tuyết

    1. Tầm tuyết đích biện pháp (Biện pháp để tìm Tuyết)
    2. Tâm linh thuế biến
    3. Bích Lan sơn
    4. Trúc cơ
    5. Tình thế nghiêm túc
    6. Tế đao
    7. Ma nguyên thạch
    8. Bát phương liên quân
    9. Hoành tảo
    10. Dụng nhân khứ điền
    11. Cuồng oanh loạn tạc
    12. Bính tử nhất chiến
    13. Bá Vương Hạng Vũ
    14. Nguyên thần chi biến
    15. Lục giới tối đại đích bí mật (bí mật lớn nhất trong lục giới)
    16. Tam Phân
    17. Nữ Thần phong
    18. Hỉ sự
    19. Uyển Linh đan
    20. Hắc a! (Lòng dạ đen tối)
    21. Nguy cơ
    22. Kha Phong Ma Vương
    23. Kha Phong đích thí tham
    24. Hạng Vũ xuất quan
    25. Ly biệt
    26. Thiên Linh Thạch
    27. Sát hướng Hỏa Vụ Sơn
    28. Cận thân chi chiến
    29. Nhất thống
    30. Phệ Tâm Trùng
    31. Xuất thế
    32. Thuế biến hậu đích Lý Dương
    33. Mị lực
    34. Bất khả nhục
    35. Hoán nhân liễu!
    36. Hạng Vũ lai nhân
    37. Lâm Chiêu
    38. Huyết vụ
    39. Nhục thể bị hủy
    40. Hổ cản đường
    41. Phá trận
    42. Xích Huyết Linh Quả
    43. Thế
    44. Đã muộn một bước
    45. Sinh tử chi chiến
    46. Tình thế thay đổi
    47. Tin tức của Tuyết
    48. Đan lô
    49. Huyết Lăng Đan
    50. Li Khai Phiêu Tuyết Sơn Mạch


  Quyển 9. Lôi viêm địa ngục

    1. Ma Thần cung
    2. Ma Đế Li Lộc
    3. Cùng Xi Vưu đối kháng
    4. Triệu kiến
    5. Thần thức biến thái
    6. Lục giới bí tân
    7. Lôi Viêm Địa Ngục
    8. Cơ hội tốt
    9. Kịch độc
    10. Đồng tổ
    11. Chiến
    12. Quyết chiến
    13. Xá mệnh tương cứu
    14. Nhất nộ sát nhân
    15. Phản ứng của Xi Vưu
    16. Tử diễm vô hạn
    17. Thần thức diệu dụng
    18. Đao Phách Ma Vương biến
    19. Chiến giáp
    20. Thanh Diệu Băng Thạch
    21. Tiên tha Hạng Vũ
    22. Trước hết giết Lý Dương
    23. Hậu diệt Hạng Vũ
    24. Không phải do ngươi
    25. Cấm vực chi biến
    26. Tối trường đich nhất mộng
    27. Kinh hoảng
    28. Trực sấm
    29. Lòng dạ đàn bà?
    30. Luyện khí


  Quyển 10. Tam Sanh Thạch

    1. Ly Khai Ma giới
    2. Đao Phách chi tốc
    3. Khó tìm Minh Đế
    5. Hồn Băng thần bí
    6. Tích Địa Ma Phủ
    7. Linh Linh
    8. Đông Phương Minh Đế hiện tung
    9. Quỷ Đế Băng Hồn
    10. Nằm mơ
    11. Thưởng
    12. Chương 12
    13. Bắt
    14. Tu Linh thảo
    15. Nhất ngôn vi định
    16. Ngưu Ma Vương
    17. Bằng Ma Vương
    18. Thiết Oa Chân Nhân
    19. Sơn nhân tự có diệu kế
    hương 20. Yêu Đế Thạch Đông
    21. Thủ chu đãi thỏ (1)
    22. Biến hóa thuật
    23. Chương 23
    24. Chương 24
    25. Chương 25
    26. Âm mưu
    27. Quang can ti lệnh
    28. Tử Cực Lục Hoàn Ma Thể
    29. Thổ huyết
    30. Thúy Vân sơn
    31. Ta đập
    32. Hung tàn
    33. Bắt Lý Dương
    34. Cuồng nộ
    35. Ngưu giác đỉnh đầu
    36. Tân đích Đại Tôn
    37. Nửa năm chi ước
    38. Tĩnh tu
    39. Thủ xá
    40. Đang xem cuộc chiến
    41. Nhất côn phá không
    42. Cánh cửa cao
    43. Hỗn Độn sơn
    44. Ai có thể làm khó dễ được ta?
    45. Lạc cực
    46. Sanh bi
    47. Khai Thiên Thần Phủ
    48. Một trăm mười năm
    49. Chung đắc Tam Sanh Thạch
    50. Khởi hành


  Quyển 11. Ngũ đức chi thân

    1. Bắc Minh hải
    2. Dung luyện thần khí
    3. Kim Mao Thủy Viên
    4. Chủy thủ Đồng Loạn
    5. Côn Bằng nhi tử
    6. Thiên ý
    7. Báo thù
    8. Âm Dương Sinh Diệt huyễn cảnh
    9. Đệ tứ bổn nguyên hư vô
    10. Đánh không lại thì trốn!
    11. Truy đuổi
    12. Mấu chốt thời khắc, có thể nào thất hiệu!
    13. Côn Bằng Thôn Phệ
    14. Lục tuyệt đại thành
    15. Chuẩn bị tựu tự
    16. Mới vào Quỷ giới
    17. Quỷ Đế Lý Dịch
    18. Tần Nghiễm Vương
    19. Luân Hồi Kính
    20. Kính Nguyệt hồ
    21. Lâm Thủy các
    22. Như thế luyện khí
    23. cửu trọng điệp
    24. Chấn phúc chín bội
    25. Lưỡng Nghi Tịnh hỏa
    26. Chiêu lãm
    27. Luân Hồi Kính Tìm Kiếm
    28. Người đến từ Tiên giới
    29. Tin Tức Tiêu Diêu Tán Nhân
    30. Lại phải tìm
    31. Lý Tầm Hoan
    32. Ngũ Đức Chi Thân
    33. Tranh đoạt nhân tài
    34. Lý Dịch đại sư
    35. Tam khoả Luân Hồi Châu
    36. Giang Ngọc chi tử
    37. Thân phận nguy cơ
    38. Sát!
    39. Thiên quân nhất phát
    40. Là địch không phải bạn
    41. Chân chánh chiến đấu ba!
    42. Dĩ thế áp nhân
    43. Khai khải Kính Nguyệt Hồ
    44. Lưỡng cá danh ngạch
    45. Tinh thể
    46. Song đao
    47. Bổn nguyên năng lượng đích kinh khủng
    48. Tiến vào Kính Nguyệt Hồ
    49. Thủy để Băng Phong
    50. Cầu cầu
    51. Bi tình
    52. Tiên giới phượng linh châu


  Quyển 12. Cực Điểm Thốn Mang

    1. Tam Tôn Tam Thanh
    2. Thánh địa phúc địa
    3. Ngộ
    4. Đại chiến
    5. La Thiên Huyễn Diệt trận
    6. Đệ ngũ tuyệt
    7. Phá trận
    8. Thị huyết giết chóc
    9. Nam Cực Tiên Ông
    10. Phá túi
    11. Hắc Linh, Xích Linh
    12. Tam Thanh pháp trận
    13. Bắc Minh Long Thôn
    14. Đánh lén
    15. Tiên Ma loạn
    16. Ngũ hành tụ
    17. Thất Tinh Cung
    18. Phá Diệt trận
    19. Thiên Nhàn Tử
    20. Lưỡng cường tương ngộ
    21. Trên Lê Sơn
    22. Hỗn Nguyên Thái Cực Giới
    23. Giao lưu
    24. Chiến Nguyên Thủy
    25. Chiến vu cửu thiên chi thượng
    26. Đại Tôn tất cánh thị Đại Tôn
    27. Thập nhị Chân tiên
    28. Tinh cực chi nan
    29. Nộ hỏa trùng thiên
    30. Nhất tuyến sanh ky
    31. Đồ lục
    32. Tử Điện hiện
    33. Nguyên lai như thử
    34. Tạp
    35. Phong hồi lộ chuyển
    36. Nguy cơ thời khắc
    37. Cực Điểm Thốn Mang - Phần 1
    37. Cực Điểm Thốn Mang - Phần 2
    37. Cực Điểm Thốn Mang - Phần cuối

   
   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Phong Thần - Quyển 2

  Hứa Trọng Lâm

    Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm