CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Trường Sơn Lê Xuân Nhị » Thằng Thời
nguồn: phonuipkeiku.org

BOOK COMMENTS

 • 7.0/7 - 5 ratings
  • H
   hoang 7 years ago

   Cái trò chơi "íánh trỏng" đó hồi nhỏ tụi con ní­t trong Sài Gòn chúng tôi thường chơi và gọi là "Gà táng" ...Cũng chẳng hiểu tại sao

   0
  Reply
  TO TOP
  SEARCH