hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Ngô Biển Quân » Thần Mộ (Tru Ma) - Phần I[5767432] 
 
Rating: 
 •   5.1/7 - 516 votes
  view comments COMMENTS  
   
   

  Ngô Biển Quân  Thần Mộ


  (Tru Ma)
  Phần I


  MỤC LỤC   Quyển 1

    1. Phục sinh
    2. Kình diễm
    3. Tiểu ác ma công chúa
    4. Hậu Nghệ Cung (Đồ Long)
    5. Ám chiến
    6. Huyết chiến kinh hồn
    7. Điều hí công chúa
    8. Tòng thiên đường nhập địa ngục
    9. Hồi quy
    10. Đạm Thai Tiên Tử


  Quyển 2

    11. Sơ Lâm Đế Đô
    2. Kì Sĩ
    3. Hoàng Gia Cổ Tịch
    4. Cổ mộ dưới hoàng cung
    5. Long kị sĩ
    6. Thần Cung Uy Hiếp
    7. Hoàng Cung Đại Chiến
    8. Loạn Cung Xạ Thiên Long
    9. Phong Cuồng Báo Phục
    10. Chiến Đế Đô


  Quyển 3

    1. Lạc Nan Công Chủ
    2. Tây xuất Sở cảnh
    3. Sinh Dực Hổ Vương
    4. Tiểu Ngọc
    5. Phi Thiên Ma Nữ
    6. Thần Chi Tả Thủ
    7. Thần Phong Học Viện
    8. Thần Chiến Di Tích
    9. Ác Ma Thị Nữ
    10. Nhất Khối Thần Cốt


  Quyển 4

    1. Tiểu Ma Phiền
    2. Danh truyện thần phong
    3. Hổ Đế Thần Ngọc Kinh Hồn
    4. Thánh long bào hao ngũ giai tuyệt thế
    5. Khủng Phạ Mỹ Nữ
    6. Nữ sanh túc xá
    7. Thống Phiến
    8. Vũ phá ma pháp
    9. Long khiếu chấn thiên
    10. Tấm phóng bí địa


  Quyển 5

    1. Khủng phố bí địa
    2. Viễn cổ cự nhân
    3. Ma điện
    4. Kiền thi
    5. Thần Phó 1
    6. Ma Phiền
    7. Thánh Long Bảo Bảo
    8. Đệ Nhất Kiện Sự
    9. Nộ phượng
    10. Cường Giả Đại Chiến
    11. Dục Huyết Bác Mệnh
    12. Cực Hạn Võ Luận
    13. Sắc Dụ
    14. Dĩ Nha Hoàn Nha
    15. Sắc Dục


  Quyển 6

    1. Phi Thiên Thần Miêu
    2. Tiểu Ma Đầu
    3. Long Kỵ Long
    4. Chân ái vạn niên
    5. Truyền Thuyết
    6. Côn Lôn
    7. Vãng Sự
    8. Tương Phùng
    9. Vũ Hinh
    10. Chyển Biến
    11. Âm Vân Khởi
    12. Ma Vương Khiếu Thiên
    13. Nhượng Nễ Hoạt Hạ Khứ
    14. Thiên Sứ Phi Hướng Địa Ngục
    15. Đương Nhĩ Lão Khứ Đích Thì Hậu…
    16. Nghịch Thiên Đoạt Mệnh (Thượmg)
    17. Nghịch Thiên Đoạt Mệnh(Trung)
    18. Nghịch Thiên Đoạt Mệnh(Hạ)
    19. Kì Quái Đích Động Vật
    20. Yêu Quái
    21. Hoa Hương
    22. Vị Lai Yêu Giới Chi Vương
    23. Thất Thải Tiên Ba
    24. Ái nhĩ nhất vạn niên
    25. Thị kết thúc hoàn thị khai thủy


  Quyển 7

    1. Ly Khai
    2. Chiến Yêu
    3. Vô Ngôn Huy Thủ
    4. Tiền Tấu
    5. Nhạ Oán
    6. Nhất Quyền
    7. Chiến Long Kỵ Sĩ
    8. Lưu Huyết Đích Nhân Duyên
    9. Nhạ Phát Sát Ky
    10. Huyền Công Nghịch Chuyển
    11. Đáng Ngã Giả Tử
    12. Huyền Công Ngự Nhân
    13. Tương Khai Sát Giới
    14. Ngũ Giai Lai Tập
    15. Nghịch Thiên Thất Ma Đao (Thượmg)
    16. Nghịch Thiên Thất Ma Đao (Trung)
    17. Nghịch Thiên Thất Ma Đao (Hạ)
    18. Long Bảo Bảo
    19. Danh Dương Đại Lục
    20. Kiếp Hậu Dư Ba
    21. Diêu Tương Hô Ứng
    22. Thao Thiên Ma Khí
    23. Tử Vong Tuyệt Địa
    24. Vô Danh Thần Ma
    25. Hồi Quy Thần Phong
    26. Tạo Thần
    27. Thôi đoạn
    28. Thánh Long Độ Kiếp
    29. Thánh Long Niết Bàn


  Quyển 8

    1. Thần Linh Long
    2. Thần Ma Lai Tập
    3. Linh Long Kiếp
    4. Thần Thú Hộ Thể
    5. Hậu Kiếp
    6. Tá Thể Trọng Sinh
    7. Mê Vụ Trọng Trọng
    8. Đạm Thai Truyền Nhân
    9. Sát Thủ
    10. Huy Sái Vũ Ý
    11. Tâm Tiệm Lãnh
    12. Pháp Sư Toạ Kỵ
    13. Trừng Phạt Tiểu Công Chúa
    14. Chân Ngã Hồi Quy
    15. Long Kỵ Sĩ Ước Chiến
    16. Tiền Chiến
    17. Á Long
    18. Chiến Long Vu Thiên
    19. Đồ Long
    20. Ẩn Bí Sơ Hiện
    21. Phong Khởi Vân Dũng
    22. Thập Đại Cao Thủ
    23. Tái Lâm Tuyệt Địa
    24. Tha Hoàn Hoạt Trứ
    25. Thần Ma Hiện
    26. Hư Thiên Ảo Cảnh
    27. Đạm Thai Tuyền Phong Ấn Đích Ác Ma
    28. Nghịch Thiên Cải Mệnh


  Quyển 9

    1. Sinh Tử Chi Mê
    2. Thuỳ Năng Đào Li
    3. Dữ Thần Ma Đối Thoại
    4. Kinh Thiên Đại Cục
    5. Cấm Kị Chi Vật
    6. Nhân Tâm
    7. Chúng Khẩu Thước Kim
    8. Phản Tập Sát
    9. Tử Thần Lai Liễu
    10. Mộng Khả Nhi Hiện Thân
    11. Lâm Cận Ma Điện
    12. Thái Cực Thần Ma Đồ
    13. Đột Phá Tu Luỵên Bích Luỹ
    14. Man Thú Xuất Thế
    15. Bĩ Tử Nhất Nhất Tủ Kim Thần Long
    16. Ngôn Động Cửu Thiên


  Quyển 10

    1. Dịch Sử Cự Nhân
    2. Đại chiến thánh địa truyền nhân
    3. Lục Giai Vô Địch
    4. Đoạt xá 1
    5. Tập Sát
    6. Ma Vương
    7. Đại Sát Tứ Phương
    8. Tiên Tử Diện Đối Dụ Hoặc
    9. Bĩ Tử
    10. Anh hùng Thần Nam
    11. Tiết độc tiên tử
    12. Tiểu Thần Hi - Thần Nam
    13. Chu quả Thần Nam
    14. Cường Cường Liên Thủ Thần Đông
    15. Tiệt Sát Thần Đông
    16. Mộng- Lăng Bính Chàng Thần Đông


  Quyển 11

    1. Phu Lỗ Tiên Tử
    2. Chấn Thiên Động Địa
    3. Cuồng Bạo
    4. Khiếu Long Chấn Thiên
    5. Tróc Tiên
    6. Tầm Tung
    7. Liên Trảm
    8. Phong Ấn Đích Lực Lượng
    9. Huyết Long Hoá Thân
    10. Nhập Hà
    11. Thần bí cao thủ
    12. Sắc
    13. Tiết Độc
    14. Long đạo
    15. Thiêu hấn
    16. Chiến hồn hồi quy


  Quyển 12

    1. Li Khứ
    2. Phương Thiên Họa Kích
    3. Hỗn Thiên
    4. Thần Ma dực
    5. Ki hình ái luyến
    6. Đoạt Bảo
    7. Phục Hoạt
    8. Mê Vụ
    9. Dạ tham cổ mộ
    10. Bán Niên
    11. Thanh niên cao thủ
    12. Cái Thế Chi Uy
    13. Truyền Thuyết về lục giai cao thủ
    14. Điên Phong Đối Trì
    15. Địa để thế giới
    16. Dị bảo
    17. Vô địch đại chiến
    18. Thần huyết nhiễm tiễn
    19. Thùy dữ tranh phong!


  Quyển 13

    1. Yêu Thần Phá Ma
    2. Thiên địa pháp tắc
    3. Xuất ma
    4. Kích Sát Thiên Sử
    5. Nhất Niệm Thành Ma
    6. Song Hồn
    7. Đại Ma
    8. Phong Ma Ấn
    9. Vấn Đỉnh Thập Đại
    10. Lão Yêu Quái Quay Lại
    11. Truyền thuyết trung đích thần chi tả thủ
    12. Nghi Bí
    13. Lục đạo truyền nhân
    14. Tình Dục đạo
    15. Liên hợp
    16. Nam Cung Tiên Nhi
    17. Hậu cung thân vương
    18. Nhĩ yếu giá nhân bất yếu giá cấp biệt nhân
    19. Ứng chiến
    20. Thiên Ma bát bộ
    21. Hư Không đạo
    22. Diệt Thiên Thủ


  Quyển 14

    1. Chính tà thánh chiến
    2. Tử khí
    3. Đọa lạc thiên sứ
    4. Kham bỉ thần linh
    5. Chiến thi
    6. Hạng Thiên xuất thủ
    7. Diệt Thiên thần uy
    8. Như hà diệt sát?
    9. Sát
    10. Yêu thỉnh
    11. Thái cổ Thần tộc
    12. Thi thuyết
    13. Dâm kế
    14. Thiết cục
    15. Vi tróc
    16. Vi Mộng Khả Nhi tuyển trượng phu
    17. Thủy tinh quan
    18. Ma khí thao thiên
    19. Tối thục tất đích mạch sinh nhân
    20. Đại điển
    21. Thần tich - thần hồn hiện
    22. Tha chi quy lai - ngã dục nghịch thiên


  Quyển 15

    1. Thiên nhai
    2. Bán thần
    3. Thùy ngự thùy
    4. Tưởng Sát Nhân
    5. Thập tam huyết thi
    6. Cuồng Sát
    7. Vô địch
    8. Vũ Hinh (Thượng)
    9. Vũ Hinh (Hạ)
    10. Huyền công thông thể
    11. Đề nghị
    12. Ngũ thiên niên tiền (Thượng)
    13. Ngũ thiên niên tiền (Hạ)
    14. Giá Lâm
    15. Thi vương
    16. Diệt chiến
    17. Thiên ngoại hóa thân
    18. Bễ nghễ thiên hạ
    19. Chiến bách thế luân hồi
    20. Thiên ma tả thủ


  Quyển 16

    1. Tiểu khả ái
    2. Vũ Hinh ảo tưởng
    3. Phân biệt
    4. Mộng Khả Nhi địch nghịch tập
    5. Phục thù
    6. Ngã bổn thiện lương
    7. Thần thuyết
    8. Y Ân
    9. Long uy
    10. Lực bạt sợn hề khí cái thế
    11. Thần đích lực lượng
    12. Thần tử liễu
    13. Chương 13
    14. Quang minh thần cốt
    15. Đạm đài tằng phong ma
    16. Diệt sát

   
   
   
   
  nguồn: tangthuvien.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Phong Thần - Quyển 2

  Hứa Trọng Lâm

    Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm