CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Mộng Bình Sơn » Tái Sanh Duyên (sự tích Mạnh Lệ Quân)

Tái Sanh Duyên (sự tích Mạnh Lệ Quân)

Mộng Bình Sơn

Tái Sanh Duyên


(sự tích Mạnh Lệ Quân)

 
BOOK COMMENTS

 • 3.9/7 - 8 ratings
  • nguyenngodn 9 years ago

   Tôi là đàn ông mà khi đọc tới đoạn phụ mẫu của Mạnh Lệ Quân xem bức họa và thư của nàng để lại, lòng tôi vô cùng xúc động!

   0
  Reply
  • nguyenngodn 9 years ago

   Việc xóa nợ cgo người vay và việc gửi ruộng đất cho nhà chùa là một diệu chước tuyệt vời!

   0
  Reply
  • nguyenngodn 9 years ago

   Trưởng Hoa đúng là bậc nữ lưu anh kiêt. Việc xử sự của nàng rất tuyệt vời! Ðáng khen!

   0
  Reply
  TO TOP
  SEARCH