hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Hứa Trọng Lâm + Mộng Bình Sơn » Phong Thần Diễn Nghĩa[129624] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   6.7/7 - 14 votes
  view comments COMMENTS  
   
   

  Phong Thần Diễn Nghĩa

  Hứa Trọng Lâm + Mộng Bình Sơn  Phong Thần Diễn Nghĩa


  MỤC LỤC 

  1. Trụ Vương Tế Miễu Bà Nữ Oa
  2. Phản Nước Thương, Tô Hộ Ðề Thơ
  3. Xem Thơ Tây Bá Hầu, Tô Hộ Dâng Ðắc Kỷ
  4. Giết Giai Nhân, Hồ Ly Mượn Lệnh
  5. Vân Trung Tử Dâng Kiếm Trừ Yêu
  6. Làm Bào Lạc, Trụ Vương Hại Tôi Trung
  7. Bí Trọng Bày Mưu Phế Khương Hậu
  8. Họ Phương Cõng Chúa Phản Triều Ca
  9. Thương Thừa Tướng Liều Mình Gián Chúa
  10. Tiếng Sấm Sanh Dị Nhân
  11. Tây Bá Bị Giam Thành Dũ Lý
  12. Na Tra Xuất Hiện Ải Trần Ðường
  13. Thạch Cơ Bị Lửa Thiêu Hiện Hình Cục Ðá
  14. Na Tra Nhờ Thầy Cứu Nhập Xác Bông Sen
  15. Khương Thượng Về Trần Cưới Vợ
  16. Tử Nha đốt quỉ hoá Tỳ Bà
  17. Ðát Kỷ lập Sái Bồn đốt hại Cung Nga
  18. Khương Tử Nha lội sông trốn chúa
  19. Bá Ấp Khảo Dâng Báu vật Chuộc Tội Cha
  20. Táng Nghi Sanh mua lòng bọn nịnh
  21. Văn Vương khoe quan qua năm ải
  22. Văn Vương thương con mữa thịt hóa thỏ
  23. Thấy Phi Hùng điềm lành ứng mộng
  24. Văn Vương rước Khương Thượng nơi sông Vị
  25. Hồ Ly dọn tiệc mời yêu quái
  26. Ðắt Kỷ bày mưu hại Tỉ Can
  27. Văn Trọng ban sư về nước, Dâng mười Khoản can Vua
  28. Văn Vương phạt Trụ Cứu Dân
  29. Văn Vương chém Sùng Hầu Hổ
  30. Võ Thành Vương Phản Trụ Ðầu Châu
  31. Văn Thái Sư đuổi theo Phi Hổ
  32. Hoàng Thiên Hóa gặp cha tại Ðồng Quan
  33. Hoàng Phi Hổ đánh ải Tụy Thủy
  34. Võ Thành Vương ra mắt Tử Nha
  35. Triều Ðiền đem binh thám thính
  36. Quế Phương vâng chiếu chinh Tây
  37. Tử Nha về núi cầu Nguyên Thỉ
  38. Tứ Thánh phò Trụ đánh Tây Kỳ
  39. Hai nịnh bị giá lạnh nằm co
  40. Bốn Tướng cậy phép đoạt thành
  41. Văn Trọng đi ngang Huỳnh Hoa trại
  42. Thái Sư thâu được bốn Tướng thần
  43. Văn Thái Sư thất trận cầu Tiên giúp
  44. Khương Tử Nha bị trù, hồn bay về trời
  45. Nhiên Ðăng phá trận Thập Tuyệt
  46. Quản Thành Tử Phá Trận Kim Quang
  47. Triệu Công Minh ra sức phò Văn Trọng
  48. Lục Yểm lập kế bắt Triệu Công Minh
  49. Trận Hồng Sa Võ Vương đành lâm nạn
  50. Trận Huỳnh Hà ba cô bắt các Tiên
  51. Tử Nha cướp trại đuổi binh Thương
  52. Núi Tuyệt Long,Văn Trọng chầu Trời
  53. Ðặng Cửu Công dâng sắc chinh Tây
  54. Thổ Hành Tôn khoe tài bắt tướng
  55. Thổ Hành Tôn thất thế đầu Tây Kỳ
  56. Tử Nha lập mưu bắt Thiền Ngọc
  57. Trụ Vương sai Tô Hộ phạt Tây Kỳ
  58. Trời khiến Tử Nha gặp Lữ Nhạc
  59. Ân Hồng giữa đường thâu Chánh Ðáng
  60. Mã Nguyên xuống núi giúp con vua
  61. Ân Hồng nát thây trên Thái Cực Ðồ
  62. Trương Sơn kế tiếp việc chinh Tây
  63. Thân Công Báo khuyên Nhứt Ðiện hạ đánh Tử Nha
  64. La Tuyên nổi lửa đốt Tây Kỳ
  65. Ân Giao mắc lời thề bỏ mạng
  66. Hồng Cẩm Vân đẹp số xe duyên
  67. Ðàn Kim Ðài, Tử Nha bái Tướng
  68. Núi Thú Dương nghĩa sĩ cầm cương
  69. Khổng Tuyên ra tài bắt Tướng
  70. Chuẩn Ðề hóa phép cỡi Công
  71. Tử Nha kéo binh qua hai ải
  72. Quảng Thành Tử ba lần lạy Giáo Chủ
  73. Già trẻ, đôi Hùm tranh cao thấp
  74. Khói Trắng, Hơi Vàng, hai phép đồng nhau
  75. Thổ Hành Tôn trộm thú Dư Nguyên
  76. Trịnh Luân bắt Tướng thâu Tỵ Thủy
  77. Lão Tử hóa Tam Thanh đánh Giáo Chủ
  78. Tây Phương hai vị phá Tru Tiên
  79. Ải Xuyên Vân, bốn tướng Châu bị bắt
  80. Trận Ôn Hoàng bị quạt Mầu phá tiêu
  81. Ải Ðồng Quan, họ Dư rải độc
  82. Trận Vạn Tiên Triệt Giáo sa cơ
  83. Phá trận dữ, Tiên Thú hiện hình
  84. Kéo binh Lang đánh ải Lâm Ðồng
  85. Hai vị chư hầu đầu Thánh Chúa
  86. Ngũ Nhạc trở về Thiên Tào
  87. Vợ chồng Thổ Hành Tôn tử trận
  88. Tử Nha độ binh vượt Huỳnh Hà
  89. Vua Trụ chặt chân lương dân để xem tủy
  90. Liễu Quỷ Ðào Tinh bị đả Thần
  91. Tử Nha lập kế thiêu Văn Hóa
  92. Dương Tiễn ra tài bắt Tử Chân
  93. Kim Tra lập kế đoạt ải Du Hồn
  94. Văn Hoán nổi xung chém Phá Bại
  95. Tử Nha hài tội ác Trụ Vương
  96. Nữ Oa đón thâu Ðắt Kỷ
  97. Lầu Trích Tinh, vua Trụ thiêu mình
  98. Phá Ðài báu, nhà Châu thí của
  99. Tử Nha vâng sắc Phong Thần
  100. Châu Võ Vương luận công chia nước

   
   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Tiểu Ngũ Nghĩa 2

  Phạm Văn Điểu

    Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm